Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4654

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 oktober 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Grensoverschrijdende samenwerking - Nederland

grensoverschrijdende samenwerking
grensgebied
grensarbeider
Nederland

Chronologie

2/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6021

Vraag nr. 4-4654 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 19 maart 2009 kondigden minister van Binnenlandse Zaken De Padt en de Nederlandse ambtsgenoot Ter Horst aan om de belemmeringen voor het bedrijfsleven en de bevolking in de grensstreken om activiteiten over de grens te ondernemen verder weg te nemen. In tijden van economische crisis is het belangrijk om zinvol grensoverschrijdende samenwerking te benutten en de kansen van een open markt te grijpen.

In het najaar zou een nieuwe bijeenkomst worden georganiseerd, waar in concrete maatregelen zouden worden uitgewerkt.

Kan de geachte minister een stand van zaken geven?

Welke concrete maatregelen komen in aanmerking voor verdere uitwerking?