Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4168

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

NMBS - Gedaalde kost van energie en deflatie - Goedkoper treinticket in 2010

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerstarief
vervoerskosten
energieprijs

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
2/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4167

Vraag nr. 4-4168 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De vervoersmaatschappij NMBS heeft zijn tarieven in februari 2009 verhoogd met gemiddeld 5,9 %. Volgens de spoormaatschappij kwam de forse prijsverhoging er door de inflatie en de gestegen energieprijzen. Heden is er veeleer sprake van deflatie dan inflatie en ook de energieprijzen zijn quasi gehalveerd sinds vorig jaar. Elk jaar verhoogt de NMBS zijn tarieven. In Groot-BrittanniŽ maakte de bevoegde minister voor transport, Lord Adonis bekend dat de meeste treintarieven in 2010 zouden dalen en dit met 0,4 %. Gezien de overheid het openbaar vervoer sterk promoot en gezien ook bij ons de grote kostenposten van de NMBS sterk zijn afgenomen zou het niet meer dan logisch zijn dat de spoorgebruiker een deel van deze kostendaling terugvindt in de treintarieven en de prijs van een abonnement en een treinticket.

1) Hoe reageert u op de aangekondigde prijsdaling in de UK voor de treingebruiker ten belope van 0,4 % en dit tengevolge de gedaalde kosten?

2 ) Bent u zinnens een gelijkaardige gemiddelde prijsdaling overeen te komen met de NMBS gezien de belangrijkste kostenposten eveneens sterk gedaald zijn en gezien de overheid het openbaar vervoer wil promoten? Zo ja, kan u dit concreet toelichten naar de kostprijs van abonnementen en treintickets toe? Zo neen, kan u aangeven waarom u de baten van gedaalde kosten voor de NMBS niet wenst te delen met de treingebruikers?

3) Vreest u niet dat ingeval er geen prijsdaling komt de treingebruiker terug de voorkeur zal geven aan de wagen gezien de kostprijs daarvan wel is gedaald door de gedaalde energiekost en de gedaalde nieuwprijs van een wagen?

4) Kan u garanderen dat de prijs van een treinticket en de prijs van passen en abonnementen in geen geval zullen stijgen aangezien de grootste kostenposten van de NMBS sterk gedaald zijn? Zo neen, waarom niet en hoe rechtvaardigt uzelf en de NMBS de prijsstijging terwijl de kosten voor de NMBS juist dalen?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid te melden dat deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (zie vraag nr.  4-4167).