S. 4-1511 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen
Philippe Fontaine    Bart Tommelein    Philippe Monfils   

verboden wapen
antipersoneel(s)mijn
oorlogsslachtoffer
mijnenbestrijding
wapenhandel
ontwapening
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1511/1 4-1511/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/11/2009
4-1511/2 4-1511/2 (PDF) Amendementen 5/1/2010
4-1511/3 4-1511/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/2010
4-1511/4 4-1511/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2009   Indiening Doc. 4-1511/1 4-1511/1 (PDF)
3/12/2009   Inoverwegingneming
3/12/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2010   Inschrijving op agenda
25/2/2010   Algemene bespreking Hand. 4-113 Hand. 4-113 (PDF)
25/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 4-113 Hand. 4-113 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2009   Verzending naar commissie
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur
5/1/2010   Bespreking
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Bespreking
2/2/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
2/2/2010   Aanneming na amendering
2/2/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1511/3 4-1511/3 (PDF)
2/2/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1511/4 4-1511/4 (PDF)
25/2/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/2/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/1/2010, 2/2/2010