Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5864

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten

auteursrecht

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
2/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4176

Vraag nr. 4-5864 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland blijken de zes grootste auteursrechtorganisaties momenteel 400 miljoen euro aan auteursrechten te beheren die nog niet zij uitgekeerd aan de rechthebbende componisten, muzikanten en andere artiesten. Dat becijferde een Nederlandse krant (Het Financieele Dagblad) onlangs.

In BelgiŽ zijn er eveneens verschillende collectieve beheersmaatschappijen actief in het gebied van de audio- en audiovisuele werken. Het betreft een hele rits beheersvennootschappen die worden onderverdeeld in diverse groepen, namelijk: de beheersvennootschappen van auteurs, de beheersvennootschappen van de uitgevers, de beheersvennootschappen van uitvoerende kunstenaars, de beheersvennootschappen van producenten en de overkoepelende beheersvennootschappen. Diverse maatschappijen kwamen in het verleden meermaals in een slecht daglicht te staan wegens gelijkaardige feiten als in Nederland. Om het hele kluwen transparanter te maken werden diverse wetgevende initiatieven genomen. Gezien de onrustwekkende cijfers uit Nederland had ik graag een overzicht gehad wat betreft de gelden bij de diverse beheersvennootschappen in ons land die nog niet werden uitgekeerd aan de uiteindelijke rechthebbenden en dus met andere woorden werden opgepot.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de minister op de vaststelling dat de beheersorganisaties in Nederland steeds meer middelen oppotten en aldus de rechthebbenden benadelen en kan de minister de situatie in ons land toelichten?

2) Kan de minister een gedetailleerd overzicht geven van de middelen in eigen beheer van alle beheersvennootschappen en dit opgesplitst per beheersvennootschap voor respectievelijk 2007, 2008 en zo mogelijk de eerste kwartalen van 2009? Kan de ministers deze cijfers duiden?

3) U heeft reeds bijzondere inspanningen geleverd wat betreft het toezicht en het verhogen van de transparantie van de beheersvennootschappen doch mogelijks is verdere bijsturing aangewezen. Kan u aangeven of er nog bijkomende stappen moeten worden ondernomen en zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid in kennis te stellen van hetgeen volgt:

1. In België bestaan de fondsen die verdeeld moeten worden maar dat nog niet zijn, normaliter uit:

2. Het geachte lid vindt als bijlage een tabel met voor elke vennootschap

3. Het ontwerp van wet betreffende de controle op de vennootschappen voor het beheer van rechten voorziet in nieuwe maatregelen tot verbetering van de transparantie van de vennootschappen. De voornaamste van deze maatregelen zijn:

Overigens vraagt de Controledienst aan de beheersvennootschappen de bewijsstukken voor de uitgekeerde bedragen op ten einde zich te vergewissen van de daadwerkelijke uitkering van de rechten.

Deze maatregelen zouden a priori het rechtenbeheer in elk van de vennootschappen doorzichtiger moeten maken.

TOTAAL GEIND * TOTAL PERCU 1998-2008

TOTAAL VERDEELD * TOTAL REPARTI 1998-2008

SALDO TOTAAL GEIND - TOTAAL VERDEELD * SOLDE TOTAL PERCU - TOTAL REPARTI

PERCENTAGE TOTAAL VERDEELD / TOTAAL GEIND * POURCENTAGE TOTAL REPARTI / TOTAL PERCU

SCHULD AAN RECHTHEBBENDEN PER 31/12/2007 - DETTES ENVERS LES AYANTS-DROIT AU 31/12/2007


AGICOA BELGIUM

161.747.819,87

120.392.909,93

41.354.909,94

74,43%


47.573.176,73


ASSUCOPIE

7.499.743,86

4.632.962,60

2.866.781,26

61,77%


2.591.311,00


AUVIBEL

128.035.289,33

112.415.449,71

15.619.839,62

87,80%


33.094.707,00


BAVP

28.287.618,42

24.495.679,80

3.791.938,62

86,60%


613.988,25


COPIEBEL

11.238.040,38

8.427.638,55

2.810.401,83

74,99%


1.019.526,48


COPIEPRESSE

5.435.821,27

3.269.602,67

2.166.218,60

60,15%


277.140,39


IMAGIA

16.767.413,06

14.423.997,55

2.343.415,51

86,02%


3.181.675,08


PROCIBEL

22.442.037,69

13.426.740,39

9.015.297,30

59,83%


8.547.351,77


REPROBEL

183.957.820,73

135.392.317,49

48.565.503,24

73,60%


37.585.923,00


REPROCOPY

7.882.639,93

6.435.995,52

1.446.644,41

81,65%


223.956,31


REPRO PP

4.283.997,47

1.744.052,15

2.539.945,32

40,71%


1.778.534,00


REPROPRESS

8.611.897,14

6.025.772,99

2.586.124,15

69,97%


1.745.387,00


RUIT

19.547.043,91

15.706.866,78

3.840.177,13

80,35%


1.273.052,41


SABAM

1.302.295.092,85

894.472.689,00

407.822.403,85

68,68%


204.954.080,00


SACD

111.259.249,00

90.608.455,00

20.650.794,00

81,44%


11.093.187,00


SAJ/JAM

13.161.677,66

6.784.270,14

6.377.407,52

51,55%


3.506.402,11


SCAM

34.956.183,00

26.390.955,56

8.565.227,44

75,50%


7.807.324,06


SEMU

3.660.043,70

1.622.279,23

2.037.764,47

44,32%


1.028.450,80


SIMIM

99.578.841,05

68.343.971,31

31.234.869,74

68,63%


30.226.255,67


SOFAM

17.114.617,27

9.070.916,80

8.043.700,47

53,00%


4.193.876,00


TONEELFONDS JANSSENS

908.758,36

630.200,00

278.558,36

69,35%


18.769,82


URADEX

68.385.955,93

22.590.014,60

45.795.941,33

33,03%


71.864.729,09


VEWA

17.529.618,92

10.576.795,84

6.952.823,08

60,34%


5.515.997,97


TOTAL

2.274.587.220,80

1.597.880.533,61

676.706.687,19

70,25%


479.714.801,94


Alle beheersvennootschappen met uitzondering van Gûfa,KVBKB en Almo (geen info over de verdeelde rechten)
Totaal van de geïnde rechten, op basis van de aangiften door de beheersvennootschappen voor de periode 1998 tot en met 2008
Totaal van de verdeelde rechten, op basis van de aangiften door de beheersvennootschappen voor de periode 1998 tot en met 2008
Saldo: totaal geïnde rechten - totaal verdeelde rechten, voor de periode 1998 tot en met 2008

Verhouding tussen totaal van de verdeelde en de geïnde rechten (%) voor de periode 1998 tot en met 2008