Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4530

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Energiewoningen - Particulieren - Vermindering op onroerende voorheffing

huisvesting
energiebesparing
grondbelasting
belastingaftrek
energieaudit

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4529
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6090

Vraag nr. 4-4530 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf het aanslagjaar 2009 krijgen particulieren vermindering op de onroerende voorheffing van hun energiewoningen. Dit gaat tot 40 % vermindering indien ze met een energie-audit bewijzen dat hun woning een energiepeil E70/E60 of E40 haalt.

1. Geldt deze maatregel tot vermindering van de onroerende voorheffing voor alle eigenaars die met bewijsstukken kunnen aantonen dat hun woning het vereiste energiepeil haalt:

a) hetzij door het bouwjaar van de woning in kwestie;

b) hetzij door uitgevoerde investeringen tijdens het aanslagjaar 2009?

2. Wat is de te verwachten budgettaire kost van deze maatregel en wat is de te verwachten maatschappelijke opbrengst en energiebesparing?