Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4524

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Dimona - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Horeca

horecabedrijf
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
zwartwerk

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5499

Vraag nr. 4-4524 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met het Dimonasysteem kan een werkgever elektronisch de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op de hoogte brengen van de in- en uitstroom van personeel. Zoals het systeem vandaag bestaat, is het mogelijk om horecapersoneel bij het begin van gelegenheidswerk aan te geven. In vele gevallen is het echter moeilijk om te voorspellen hoelang dat gelegenheidspersoneel ingeschakeld wordt. Zoals bijvoorbeeld in een keuken van een hotel dat 24 uur op 24 roomservice aanbiedt aan haar klanten. Of in restaurants en cafés waar pieken in bezetting soms moeilijk te voorspellen zijn.

1. Hoeveel werknemers werden via het Dimona-systeem in de horeca in 2007 en 2008 ingeschreven en uitgeschreven?

Op hoeveel vennootschappen hebben deze cijfers betrekking?

2. Werden er klachten en opmerkingen vanwege horeca-ondernemers hieromtrent ontvangen?

Zo ja, hoeveel en wat zijn de belangrijkste strekkingen van deze opmerkingen?

3. Ziet de geachte minister mogelijkheden om het Dimona-systeem flexibeler te maken en overweegt zij concrete stappen?