Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4486

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Justitie

Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen"

hormoon
zwarte handel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
dierenarts

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4487
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5682

Vraag nr. 4-4486 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen inzake de hormonencel. Ik stel vast dat heden het jaarverslag vanwege de multidisciplinaire hormonencel van 2008 eindelijk klaar is. In het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 wordt geen politionele prioriteit meer gegeven aan de zwendel in hormonen en dopingproducten. Gezien BelgiŽ in het verleden een draaischijf was voor hormonen meen ik dat waakzaamheid geboden is.

In het jaarverslag stootte ik op de term 'autostradedierenarts'. Een 'autostradedierenarts' is een dierenarts die op grootschalige manier geneesmiddelen verkoopt aan eigenaren van dieren zonder de nodige diagnose te stellen. Op die manier worden geneesmiddelen goedkoop aangeboden wat misbruik kan veroorzaken met alle gevolgen voor de volksgezondheid. Deze 'autostradedierenartsen' blijken Niet alleen hormonale producten voor vetmesting te verkopen maar ook andere niet geregistreerde geneesmiddelen.

ik heb dan ook volgende vragen:

1)Kan u en dit voor de laatste 3 jaar aangeven in hoeveel dossiers van illegale vetmesterij er sprake was van 'autostradedierenartsen' zoals omschreven in het jaarverslag 2008 van de hormonencel? Kan u dit fenomeen nader toelichten en hun rol omschrijven in de vetmesterij?

2)Kan u aangeven in hoeverre de dossiers van deze 'autostradedierenartsen' reeds werden doorgegeven aan de Orde der Dierenartsen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat waren de gevolgen?