Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6052

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Gemeentelijke politie - Antwerpen - Noodoproepen

gemeentepolitie
lichamelijk geweld
plattegrond
atlas
eerste hulp
misdaadbestrijding

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
2/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4977

Vraag nr. 4-6052 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een laattijdige interventie van de Antwerpse stadspolitie bij een overval op straat zette onlangs kwaad bloed. De noodoproep op 24 augustus uit de straat Hoogveld in Berchem, die bij de 101-centrale van de federale politie binnenkwam, kreeg te laat gevolg. De plaats van het misdrijf was een straat in een recent gebouwde wijk. De straat is reeds meer dan vier jaar openbaar domein en reeds drie jaar bewoond , maar de politie kon deze straat niet vinden. In de meldingskamer van de federale politie zocht men vijf minuten lang naar de exacte locatie van de straat. Toen uiteindelijk een patrouille werd uitgestuurd, reed ook die verkeerd. Volgens Antwerps burgemeester Janssens lag de fout niet bij de Antwerpse stadspolitie, maar was ze te wijten aan onvoldoende bijgewerkte stratenplannen van de federale politie: "Blijkbaar zijn de stratenplannen van de federale politie niet actueel. Ik heb aangedrongen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

1.Is er een onderzoek gebeurd naar de feiten van 24 augustus en wat zijn de conclusies ?

2.Is dit een alleenstaand geval, of hebben dergelijke fouten zich de afgelopen jaren nog voorgedaan?

3.Kan de minister toelichten hoe de aanpassing van de stratenplannen van de federale politie gebeurt en hoe en met welke regelmaat nieuwe wijken en verkavelingen worden geupdated?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. en2. Uit het intern onderzoek dat gevoerd werd naar aanleiding van het incident van 24 augustus 2009 blijkt dat wij te maken hebben met een samenloop van omstandigheden. De diensten spannen zich in om het kaartsysteem up to date te houden.

Ik heb geen kennis van eerdere incidenten.

3. Sinds haar oprichting heeft ASTRID bij de uitbouw van de CIC’s gebruik gemaakt van de cartografische gegevens van de firma TeleAtlas. In 2006 werd het up-to-date houden van de gegevens overgedragen aan het Nationaal geografisch instituut (NGI).

De rol van ASTRID bestaat in het integreren van allerlei cartografische informaties in de meldkamers met de medewerking van de verschillende disciplines en ASTRID verbindt zich tot het laten uitvoeren door het NGI van alle door de CIC’s ingediende aanvragen tot aanpassing van de kaart van TeleAtlas.

De CIC’s beschikken over de nodige tools om de kaart rechtstreeks in de CIC’s aan te passen; het gaat hier dan om dringende correcties die door operationele programmeurs van de disciplines kunnen uitgevoerd worden.

Wanneer de CIC’s een tekortkoming in de kaart ontdekken, zorgt een operationele programmeur van de politie voor het verzamelen van alle aanvragen met betrekking tot de cartografie.

De programmeur van het CIC bezorgt ASTRID zijn verzameling kaartaanpassings-aanvragen en ASTRID. en het NGI verbinden zich tot het uitvoeren van de correcties.