Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4537

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Agressiviteit in het verkeer - Aantal voorvallen - Strafrechtelijke gevolgen

lichamelijk geweld
wegverkeer
gerechtelijke vervolging

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6010

Vraag nr. 4-4537 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De agressiviteit in het verkeer neemt de jongste jaren zienderogen toe. Ook tegen personen die een openbaar ambt uitoefenen. Onlangs werd een busbestuurder in Antwerpen door een automobilist aangevallen. De man bleef een tijd werkonbekwaam.

1. Beschikt u over nationale cijfergegevens per gewest over het aantal gevallen van verkeersagressie die per jaar vanaf 2005 in ons land plaatsvonden?

2. In hoeveel gevallen betrof het agressie tegen personen die een openbare functie uitoefenden?

3. Welke strafrechtelijke gevolgen werden aan de feiten gegeven?