Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6662

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 januari 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Administratieve vereenvoudiging - Overheidsopdrachten - Elektronisch aanbesteden - Kleine en middelgrote ondernemingen

administratieve formaliteit
e-aanbesteding
overheidscontract
elektronische overheid
overheidsopdrachten

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
11/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6662 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elektronisch aanbesteden is de toekomst. In Nederland wordt momenteel volop ingezet op elektronisch aanbesteden via de internet site www.tendernet.nl . Binnenkort lanceert de Nederlandse evenknie van de geachte minister een digitaal systeem dat met een aantal functionaliteiten de administratieve complexiteit uit het aanbestedingsproces moet halen. Onderdelen zijn een " digitale kluis " die het digitaal inschrijven vergemakkelijkt, digitale communicatie tussen aanbesteders en inschrijvers, en digitaal archiveren. De voorspoedige ontwikkeling van een elektronische aanbestedingskalender van opdrachten voor werken, leveringen en diensten van overheden en nutssectoren is een belangrijke eerste stap in dat proces. De volgende stap is de invoering van het nationale systeem voor elektronisch aanbesteden.

Het digitale aanbestedingsloket helpt aanbestedende diensten Ún ondernemingen bij de uitvoering van aanbestedingsprocedures voor diensten, leveringen en werken door deze te stroomlijnen en te automatiseren. Dat bespaart beide partijen veel tijd en geld. Bovendien kunnen zij zich daardoor beter concentreren op de inhoud van de opdracht of de inschrijving. Een Nederlandse studie, die werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse minister van economie, stelt dat dit de kosten van aanbestedingen met 5,9 % zal doen afnemen. Bovendien vinden kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker de weg naar de aanbestedingen van de overheid. Voor een land van kleine en middelgrote ondernemingen als BelgiŰ vind ik dit een zeer belangrijk aspect.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1. Hoe reageert de geachte minister op het Nederlandse plan om binnenkort te starten met een nationaal systeem voor elektronisch aanbesteden? Welke voordelen ziet hij in dit systeem en kan hij zijn beleidsvisie hieromtrent uitvoerig toelichten?

2. Heeft hij hieromtrent reeds overleg gehad met het bedrijfsleven en kan hij dit uitvoerig toelichten?

3. Kan hij gedetailleerd meedelen hoever de werkzaamheden in ons land zijn gevorderd voor het opzetten van een elektronische aanbestedingskalender waarbij bedrijven zich per mail kunnen inschrijven? Wanneer gaat dit van start?

4. Kan hij in detail meedelen hoever de plannen voor het invoeren van het nationale systeem voor elektronisch aanbesteden in ons land zijn gevorderd? Zijn er daarvoor reeds concrete budgetten uitgetrokken en is het wetgevend kader klaar? Wat moet er nog gebeuren?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

Wat betreft uw vragen omtrent het wetgevend kader, verwijs ik het geachte lid naar de Eerste minister. Wat betreft uw vragen omtrent de specifieke werkzaamheden, verwijs ik naar mijn collega Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.