Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4460

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten

politiek asiel
oorlogsmisdaad
misdaad tegen de menselijkheid
gerechtelijke vervolging
asielzoeker

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4461
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4462
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5488

Vraag nr. 4-4460 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

'BelgiŽ moet zijn immigratiediensten inlichten over personen die worden gezocht voor misdaden tegen de menselijkheid', aldus een aanbeveling van Human Rights Watch in juni 2009. In Denemarken werkt de onderzoeksrechter en een team dat gespecialiseerd is in oorlogsmisdaden, nauw samen met de immigratiediensten.

De Nederlandse pers gaf onlangs aan dat er in Nederland meer dan 350 van oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers in Nederland verblijven. Het blijkt nauwelijks mogelijk hen te vervolgen. De laatste zes jaar werden slechts vijf van hen vervolgd. Door diplomatieke druk en slechte wetten zou Nederland een vrijhaven zijn voor oorlogsmisdadigers.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Hoe reageert u op het cijfer van 350 oorlogsmisdadigers dat in Nederland zou verblijven en kan u aangeven hoe dit cijfer zich in ons land verhoudt?

2) Hoe reageert u op de aanbeveling van Human Rights Watch om systematisch immigratiediensten in te lichten over personen die worden gezocht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

3) Wat vindt u van de Deense aanpak waarbij de onderzoeksrechter en gespecialiseerde teams nauw samenwerken met de immigratiediensten?

4) Informeert het parket systematisch de immigratiediensten over verdachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid? Zo ja, hoeveel dossiers werden respectievelijk voor 2007, 2008 en 2009 doorgegeven vanuit het parket?

5) Kan u toelichten en dit voor respectievelijk de jaren 2007, 2008 en idealiter de eerste maanden van 2009 hoeveel asielaanvragen werden afgewezen wegens het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en kan worden toegelicht vanuit welke landen de daders afkomstig waren?

6) Kan u garanderen dat de daders van oorlogsmisdaden en plegers van misdaden tegen de menselijkheid niet in aanmerking komen voor de regularisatie die onlangs werd goedgekeurd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke screening wordt erop toegepast en worden de regularisatiedossiers systematisch afgetoetst met de informatie vanuit de parketten over oorlogsmisdadigers?