Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5288

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

OsteoporosepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling - Stand van zaken

chronische ziekte
ziekteverzekering
geneesmiddel
remgeld

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
27/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4526

Vraag nr. 4-5288 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin dit jaar vroeg ik de geachte minister (Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden nr.52-54, blz. 175, schriftelijke vraag nr. 255) naar een stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling van risedronaat (Actonel) voor mannelijke osteoporosepatiŽnten. Zij meldde dat een mogelijke vergoeding van dit product mogelijk was indien de indicaties ook vergund zouden worden voor de ziekte van Paget en osteoporose (in beide gevallen bij mannen en vrouwen).

1. Zijn deze indicaties inmiddels vergund voor mannen?

2. Is een onderzoek naar en eventuele vergoeding reeds opgestart?

3. Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?

Antwoord ontvangen op 27 januari 2010 :

Op dit moment is Actonel® geregistreerd – en vergoedbaar – voor de behandeling van de ziekte van Paget bij mannen en vrouwen, en voor de behandeling van osteoporose bij gemenopauzeerde vrouwen.

De betreffende specialiteit is in de weekverpakking van filmomhulde tabletten van 35 mg echter wel geregistreerd voor de indicatie “osteoporose bij mannen”. Die indicatie werd goedgekeurd op 12 juli 2006 en is opgenomen in de huidige wetenschappelijke en publieke bijsluiter.

Een mogelijke tegemoetkoming voor de behandeling van osteoporose bij mannen met de specialiteit Actonel®, is afhankelijk van een aanvraag die moet worden ingediend door het bedrijf dat het geneesmiddel in de handel brengt.