Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4426

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 17 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - De Post - Gebruik van alcohol of drugs op werk - Aantal gevallen - Tuchtprocedure - Sancties - Alcohol- en drugsbeleid

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
postdienst
alcoholisme
drugverslaving
administratieve sanctie

Chronologie

17/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5794

Vraag nr. 4-4426 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het valt wellicht op elke werkvloer voor dat personeelsleden zich te buiten gaan aan het gebruik van alcohol of drugs waardoor er (veelal met onmiddellijke ingang) een einde wordt gesteld aan de arbeidsrelatie.

1. In hoeveel gevallen werd in 2005, 2006, 2007 en 2008 middelenmisbruik vastgesteld bij:

a) treinbestuurders;

b) treinbegeleiders;

c) onthaalbedienden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en van De Post;

d) dispatchingpersoneel van de NMBS;

e) postbodes?

2. In hoeveel van deze gevallen gaf dit aanleiding tot een tuchtprocedure en welke waren de opgelegde sancties?

3. Welk specifiek beleid voeren de NMBS en De Post om middelengebruik tegen te gaan?