Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6655

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 januari 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Import van zeehondenbont - Verbod op Europees niveau - Stand van zaken

commercialisering
beperking van commercialisering
dierenhuid
bontverwerkende industrie
dierenbescherming
invoerbeperking
verordening (EU)

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
11/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6654

Vraag nr. 4-6655 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het verbod op de import van zeehondenbont is binnen de Europese Unie definitief goedgekeurd. Zoals u weet kwam dit verbod onder meer tot stand dankzij het ontwerp van voormalig minister Marc Verwilghen waarbij BelgiŽ als eerste land in Europa een verbod instelde voor deze producten.

Graag had ik meer vernomen over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het Europese importverbod van diverse zeehondenproducten:

1) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het Europese importverbod van zeehondenproducten?

2) Wat is uw standpunt over de mogelijkheden om het Europese verbod op de import van zeehondenproducten te omzeilen, zoals de import van zeehondenproducten afkomstig van de zogenaamde " managementjacht "? Kan dit? Zo neen, wordt hiertegen opgetreden en kan u dit concreet toelichten?

3) Klopt de stelling dat het Europese handelsverbod een verslechtering is van de huidige Belgische situatie doordat de doorvoer van zeehondenbont via BelgiŽ wel toegestaan zou zijn? Zo ja, bent u bereid de nationale wetgeving te laten primeren op de Europese regelgeving gelet op het eerdere standpunt van de regering en van de meeste burgers en partijen in dit land en ook gelet op het bijzondere dierenleed dat met deze jacht gepaard gaat?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

De opvolging van de implementatie van het Europese importverbod van zeehondenproducten gebeurt door de Dienst Dierenwelzijn en CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Deze vragen vallen dan ook onder de bevoegdheid van de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.