Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4323

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Tax-on-web - Belastingaangiftes - Terugbetaling voor het einde van het jaar

elektronische overheid
belastingadministratie
belastingaangifte
belastingteruggave
inkomstenbelasting

Chronologie

7/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5179

Vraag nr. 4-4323 d.d. 7 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hoofd van de fiscale administratie wil de mensen bijkomend stimuleren om tax-on-web te gebruiken. Hij stelde daarom onlangs in interviews aan diverse kranten dat de aangiftes van de mensen die tax-on-web gebruikten het eerste zouden worden verwerkt. Aldus zullen de aangiftes die geen verder onderzoek vergen reeds in augustus worden verstuurd. Verder stelde hij dat wie recht heeft op terugbetaling en via tax-on-web aangifte deed de terugbetaling reeds voor het einde van het jaar zou ontvangen.

1)Kan de geachte minister aangeven hoeveel aangiftes reeds werden verwerkt in augustus 2009 en kan hij aangeven en dit maand op maand hoeveel aanslagen reeds werden verstuurd?

2)Vreest hij niet dat mensen die moeten bijbetalen hierdoor veeleer geneigd zouden zijn tax-on-web niet te gebruiken en kan hij dit uitvoerig toelichten?

3)Kan hij bevestigen dat de mensen die hun aangifte deden via tax-on-web en recht hebben op een terugbetaling daadwerkelijk het aan hun verschuldigde bedrag zullen ontvangen in 2009 en zo ja, kan hij aangeven op hoeveel deze terugbetalingen worden begroot en om hoeveel belastingplichtigen het gaat? Zo neen, waarom niet en wanneer kunnen de mensen dan wel de terugbetaling verwachten?