Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4563

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 25 september 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Freelancejournalisten - Stand van zaken

Kruispuntbank van Ondernemingen
beroep in de communicatiesector
zelfstandig beroep

Chronologie

25/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
8/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4563 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tot voor kort zaten in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) enkel handels- en ambachtondernemingen, vennootschappen en ondernemingen met BTW-plicht of personeel dat onderworpen is aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) werden opgenomen. Sinds 30 juni 2009 moeten beoefenaars van een vrij, intellectueel of dienstverlenend beroep een ondernemingsnummer hebben. Het gaat om zogenaamde " niet-handelsondernemingen naar privaat recht ", met een vestiging in BelgiŽ.

Ook freelancejournalisten vallen hieronder.

Hoeveel freelancejournalisten werden reeds ingevoerd in de KBO met deze nieuwe regeling? Hoeveel van deze freelancejournalisten waren al dan niet erkend door een beroepsvereniging?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

Beroepsjournalisten en stagiairs beroepsjournalisten mogen geen enkele vorm van handel drijven (wet van 30 december 1963, artikel 1, 5°). Deze worden dus beschouwd als niet-handelsondernemingen naar privaat recht.

Beroepsjournalisten die op zelfstandige basis werken (freelance) dienen sinds 30 juni 2009 opgenomen te worden in de KBO.

Er zijn ongeveer 1 200 erkende beroepsjournalisten die op zelfstandige basis werken. Tot op heden werden deze nog niet opgenomen in de KBO. Contacten zijn lopende met de AJP (Association des Journalistes Professionnels) en de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten). Een ledenlijst zal eind oktober 2009 overgemaakt worden aan de KBO. De load van de beroepsjournalisten kan dan nadien gebeuren