Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4529

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Energiewoningen - Particulieren - Vermindering op onroerende voorheffing

huisvesting
energiebesparing
grondbelasting
belastingaftrek
energieaudit

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
13/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4530

Vraag nr. 4-4529 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf het aanslagjaar 2009 krijgen particulieren vermindering op de onroerende voorheffing van hun energiewoningen. Dit gaat tot 40 % vermindering indien ze met een energie-audit bewijzen dat hun woning een energiepeil E70/E60 of E40 haalt.

1. Geldt deze maatregel tot vermindering van de onroerende voorheffing voor alle eigenaars die met bewijsstukken kunnen aantonen dat hun woning het vereiste energiepeil haalt:

a) hetzij door het bouwjaar van de woning in kwestie;

b) hetzij door uitgevoerde investeringen tijdens het aanslagjaar 2009?

2. Wat is de te verwachten budgettaire kost van deze maatregel en wat is de te verwachten maatschappelijke opbrengst en energiebesparing?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op zijn vraag :

Betreffende maatregel gaat uit van de Vlaamse decreetgever. De onroerende voorheffing is een gewestbelasting waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is om de grondslag, aanslagvoet en vrijstellingen te bepalen; sinds 1999 is dit Gewest ook bevoegd voor de inning en de invordering van deze gewestbelasting.

De federale overheid heeft terzake geen bevoegdheid meer.

Het geachte lid gelieve zich te wenden tot mijn collega van de Vlaamse regering.