Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5660

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden

strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
15/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4177

Vraag nr. 4-5660 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 pleegden 15 gedetineerden zelfmoord in een Belgische penitentiaire inrichting. Het aantal zit sinds 2004, toen er 8 zelfdodingen werden geteld, in de lift. In 2005 en 2006 waren er telkens 11 zelfdodingen en in 2007 13.

Alleen al in de gevangenis van Lantin pleegden 3 gedetineerden sinds januari 2009 zelfmoord.

In Frankrijk pleitte onlangs de psychiater Louis Albrand die de auteur is van een lijvig rapport over het stijgend aantal zelfmoorden in de Franse gevangenen voor een staten generaal.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel gedetineerden pleegden zelfmoord sinds januari 2009 in een penitentiaire instelling en kan de minister indien mogelijk de cijfers opsplitsen al naargelang de betrokkenen beklaagden of veroordeelden waren?

2) Hoeveel pogingen tot zelfmoord vonden plaats sinds januari 2009 in een penitentiaire instelling en kan de minister indien mogelijk de cijfers opsplitsen al naargelang de betrokkenen beklaagden of veroordeelden waren?

3) Kan de minister het aantal zelfmoorden alsook het aantal zelfmoordpogingen sinds begin 2009 opsplitsen per penitentiaire instelling en kan hij de cijfers duiden?

4) Hoe reageert de minister op deze cijfers en kan hij aangeven welke bijkomende maatregelen er werden getroffen sinds zijn aantreden om deze cijfers terug te dringen?

5) Hoe reageert de minister op het Franse rapport van psychiater Louis Albrand?

6) Is de minister voorstander van een formeel overleg met alle actoren om het aantal zelfmoorden in gevangenissen terug te dringen? Zo ja, hoe gaat hij dit concreet invullen? Zo neen, waarom niet?

7) Houdt de minister bij de planning van de nieuwe gevangenissen rekening met de aanbevelingen van het Franse rapport van Louis Albrand? Kan hij dit concreet toelichten?