Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6019

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Luchthaven van Zaventem - Gebouwen - Misdrijven

luchthaven
diefstal
criminaliteit

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
8/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4651

Vraag nr. 4-6019 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aan de incheckbalie van de luchthaven van Zaventem worden regelmatig zakenrollers gesignaleerd. Volgens informele bronnen zouden er tien tot vijftien gevallen per dag worden aangegeven van ontvreemding van handtassen en bagage. Dit heeft zeer vervelende gevolgen voor de reizigers die van plan zijn in te checken. Bij ontvreemding van hun papieren kunnen reizigers hun reis niet verder zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Heeft de geachte minister correcte gegevens over het soort en het aantal misdrijven in de gebouwen van de luchthaven van Zaventem? Indien ja:

Om welk soort misdrijven gaat het precies?

Om hoeveel misdrijven gaat het precies?

Zal de politie overgaan tot meer gerichte acties om deze wantoestanden te weren?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Het totaal aantal in de ANG geregistreerde "gewone diefstallen en pickpocketdiefstallen" gepleegd op de luchthaven Brussels Airport bedroegen in:

- 2008: 625 (gewone diefstallen en effectieve pickpockets) ;

- 2009 (voor de eerste zes maanden): 285.

Op te merken valt dat het hier om het totaal aantal diefstallen gaat voor de gehele luchthaven. Het aantal "gauwdiefstallen" (pickpockets) sensu stricto maakt hier slechts een zeer beperkt deel van uit, namelijk voor

- 2008: 25 ;

- 2009 (eerste zes maanden): 11 (extrapolatie naar 12 maanden maakt dan 22).

De cijfers van het aantal geregistreerde gewone diefstallen en pickpocketdiefstallen geven een daling aan van 12 %.

Zonder dit mathematisch te kunnen aantonen, heeft de geïntegreerde en integrale aanpak van (gauw)diefstallen op de luchthaven door LPA/BRUNAT ongetwijfeld een gunstige invloed op dit fenomeen. Verschillende initiatieven werden in dit domein uitgewerkt:

1. In samenwerking met de luchthavenexploitant Brussels Airport worden op regelmatige basis algemene oproepen voorzien in vier talen om passagiers op eventuele dieven/gauwdieven te wijzen.

2. Via verschillende kanalen worden de passagiers in de luchthaven erop gewezen hun bagage steeds bij zich te houden.

3. De bestaande affiches tegen gauwdiefstallen van de Algemene directie Preventie en Veiligheidsbeleid (Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken) worden op bepaalde plaatsen in het luchthavengebouw uitgehangen.

4. Zowel op de website van Brussels Airport als op die van de Federale Politie worden tips gegeven aan reizigers ter voorkoming van gauwdiefstallen.

5. Acties Federale Politie.

De Federale Politie van de luchthaven houdt dagelijks zowel preventieve patrouilles als repressieve acties specifiek georiënteerd naar potentiële gauwdieven.

Deze acties en initiatieven zullen verder gehandhaafd blijven.