Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7161

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Europese Unie (EU) - Betaling van visserijrechten in ontwikkelingslanden - Effect op de zelfredzaamheid

regeling van de visserij
visserijbeheer
visrecht
ontwikkelingsland
Afrika
duurzame visserij

Chronologie

10/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7162

Vraag nr. 4-7161 d.d. 10 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Luidens diverse berichtgeving betaalt de Europese Unie (EU) de visserijrechten in niet-Europese wateren voor Westerse rederijen met Europees belastinggeld. Aldus krijgen de betrokken Afrikaanse landen jaarlijks tientallen miljoenen euro, maar de overeenkomsten zouden een belemmering zijn voor de zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden. Dit systeem zou op termijn nefast zijn voor het duurzame visbeheer, alsook voor de vele bewoners van deze landen die afhangen van de visvangst om te overleven.

De lokale vissers uit Afrikaanse landen moeten steeds verder uit de eigen kust vissen of raken werkloos door de grootschalige buitenlandse visserij.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op de berichtgeving als zou Europa zelf instaan voor de financiering van visserijrechten in niet-Europese wateren, en meer bepaald voor ontwikkelingslanden? Kan hij dit uitvoerig toelichten?

2) Kan hij tevens aangeven over welke bedragen het gaat en dit per betrokken land? Kan hij aangeven of de kosten van deze visserijrechten integraal worden aangerekend aan de desbetreffende rederijen?

3) Is hij het met me eens dat het systematisch opkopen van visserijrechten van Afrikaanse landen de zelfredzaamheid op lange termijn kan ondermijnen? Kan hij dit uitvoerig toelichten wat betreft de garanties betreffende duurzame visserij?

4) Is hij voorstander van het opkopen op grote schaal van visserijrechten van ontwikkelingslanden en dit vanuit het perspectief van ontwikkelingssamenwerking?