Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6020

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Communicatiesysteem ASTRID - Koppeling met het Nederlandse C 2000

ASTRID
eerste hulp
Nederland
grensoverschrijdende samenwerking

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
26/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4652

Vraag nr. 4-6020 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ fungeert ASTRID als communicatiemedium voor de hulpdiensten. In Nederland wordt het systeem C2000 gebruikt. Deze lente kondigden de ministers van Binnenlandse Zaken van Nederland en BelgiŽ aan werk te maken van een verdere koppeling van beide systemen. Een betere grensoverschrijdende communicatie bij rampen en misdaadfenomenen (drugsrunners, etc.) moet hiervan het resultaat zijn. Om de koppeling algemeen technisch mogelijk te maken is door Nederland en BelgiŽ bij Europa om steun gevraagd.

In juli 2009 sloten enkele gemeenten in Belgisch en Nederlands Limburg een protocolovereenkomst om beide systemen in de gemeenten te koppelen.

Kan de geachte minister toelichting verschaffen over de stand van zaken in de verdere koppeling van beide communicatienetwerken in de grensgemeenten?

Wat zijn de vooruitzichten in de aanvraag om Europese steun?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2010 :

1. Een bevredigende operationele oplossing om een radioverbinding mogelijk te maken ten behoeve van Europese hulp- en veiligheidsdiensten, is het ontwikkelen van een roamingsysteem dat aangepast is aan hun netwerken (TETRA of TETRAPOL). Een dergelijke oplossing is al van toepassing voor de GSM-gebruikers, maar nog niet bestaande voor de radiogebruikers. In afwachting tot een definitieve oplossing, heeft België, in samenwerking met de buurlanden een “interim”-oplossing ontwikkeld (via frequentiekoppeling). Deze interim-oplossingen maken binnen de grensgebieden internationale radiocommunicaties mogelijk voor de hulp- en veiligheidsdiensten waarbij het radiogebruik beperkt blijft tot het radiodekkingsgebied van hun eigen netwerk. Tussen België en Nederland werd deze interim oplossing door D3 geïmplementeerd in 2007.

2. Wat het systeem roaming betreft, ook Inter System Interface (ISI) genaamd, heeft de Raad van de Europese Unie op haar 2 946ste vergadering van 4 en 5 juni 2009, een aanbeveling gepubliceerd met het verzoek aan de lidstaten om een expertengroep samen te stellen, die de opdracht heeft, te onderzoeken hoe de ISI te realiseren, alsook de financiering van dit project na te gaan. Deze vraag is momenteel in handen van het Zweedse voorzitterschap dat binnenkort een nieuwe vergadering van de radio-expertengroep ad hoc zal bijeenroepen. De expertengroep werd samengesteld binnen de werkgroep politionele samenwerking (PCWP) van de Europese Unie (EU). Deze expertengroep heeft de basis gelegd voor de aanbevelingen. Een werkdocument opgesteld door de Belgische delegatie en bezorgd aan de radio-expertengroep ad hoc beschrijft de procedure die moet worden gevolgd om een cofinanciering te bekomen van de Europese Commissie voor het ISI project. Dit document circuleert al binnen de Europese radio expertengroep en moet op Belgische federaal niveau worden geanalyseerd, begin november.