Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4467

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Zieke of zwaargewonde familieleden buiten de Europese Unie - Visum - Snelprocedure

Belgen in het buitenland
paspoort
strijdkrachten in het buitenland

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
26/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4466

Vraag nr. 4-4467 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanuit diverse bronnen heb ik vernomen dat het soms niet gemakkelijk is voor familieleden van ernstig zieke en/of zwaargewonde verwanten om een internationaal paspoort en/of een visum te bekomen voor landen buiten de Europese Unie. Aangezien dit soms een kwestie van uren is om tijdig bij een familielid te geraken is het bij deze gevallen gezien de hoogdringendheid belangrijk dat een spoedvisum en een internationaal paspoort moet kunnen worden afgeleverd binnen enkele uren en dit op alle dagen van de week.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1)Kan de geachte minister toelichten hoe zijn diensten te werk gaan om een “noodvisum” en/of een internationaal paspoort bij reële hoogdringendheid aflevert aan familieleden en nauwe verwanten? Kan hij dit uitvoerig toelichten wat betreft snelheid van aflevering en meent hij dat deze procedure vatbaar is voor verdere verbetering?

2)Kan hij aangeven welke de “botllenecks” zijn voor dergelijke aanvragen? Hoe kunnen deze worden opgevangen?

3)Kan hij aangeven of er een aparte snelprocedure voorzien is voor de familieleden en aanverwanten van militairen die in het buitenland worden ingezet in conflicthaarden? Zo ja, waaruit bestaat die en werkt deze naar voldoening? Zo neen, waarom niet en meent hij niet dat er hier een snelprocedure moet komen gezien het verhoogde risico op zware verwondingen en/of ziekte tengevolge de inzet van onze militairen in het buitenland en gezien dit voor de familieleden belangrijk is? Heeft hij weet van klachten hieromtrent?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. en 2. Voor deze vragen verwijs ik het geachte lid naar de antwoorden op zijn vraag nr. 4-4466, die door de minister van Buitenlandse Zaken, bevoegd in deze materie, gegeven werden.

3. Indien nodig kan Defensie de toestemming vragen aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (FOD BuZa) om een internationaal paspoort via de snelprocedure af te leveren. De kosten hieraan verbonden worden gedragen door Defensie.

Hiervoor dient de begunstigde zich persoonlijk aan te bieden bij de FOD BuZa. In de praktijk nodigt Defensie de begunstigde uit in de Club Prins Albert (CPA) voor de nodige administratieve handelingen. De volledige procedure duurt ongeveer twee uur en het paspoort is zes maanden geldig.

Voor de visa zijn er geen “urgentieprocedures” voorzien. De visa worden afgeleverd door de ambassades van de landen van bestemming. In sommige gevallen kan een visum worden aangekocht bij aankomst, in andere gevallen kan men niet vertrekken zonder visa.