Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7545

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 20 april 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming

Antarctica
wetenschappelijk onderzoek
toerisme
beschermd gebied

Chronologie

20/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7546

Vraag nr. 4-7545 d.d. 20 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wij hebben sinds lang nauwe banden met Antarctica en we blijven als land hierin investeren, getuige het Princess Elisabeth poolstation. Het is de eerste basis die volledig op hernieuwbare energiebronnen functioneert. Het wetenschappelijk onderzoek van Princess Elisabeth moet bijdragen tot een beter begrip van klimaatmechanismen.

BelgiŽ is tevens een van de twaalf oorspronkelijke verdragspartijen van het Verdrag van Washington inzake Antarctica uit 1959.

De belangrijkste bepalingen van het Antarctica-verdrag zijn:

- Antarctica zal alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt worden;

- vrijheid van wetenschappelijk onderzoek;

- uitwisseling en toegankelijkheid van wetenschappelijke waarnemingen;

- het volledige gebied van Antarctica, alle bases en infrastructuur inbegrepen dient op ieder ogenblik open te staan voor inspecties.

De laatste jaren vinden steeds meer toeristen de weg naar Antarctica. Diverse mijnbedrijven lonken naar Antarctica en de natuur staat er nu reeds onder zware druk tengevolge van de klimaatopwarming.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoe beoordeelt u de effectiviteit van het huidige (internationale) beschermingsregime voor Antarctica, mede gelet op de toenemende toeristische belangstelling voor dit gebied?

2) Bent u van mening dat de huidige internationale en nationale regelgeving voldoende bescherming biedt aan dit unieke en zeer kwetsbare natuurgebied? Zo ja, kan u dit uitvoerig toelichten? Zo nee, welke mogelijkheden ziet u om de bescherming van Antarctica te verhogen? Hebt u dit reeds aangekaart in internationale fora en zo ja, dewelke en wat waren de resultaten?

3) Kan u aangeven hoeveel bezoekers Antarctica jaarlijks hebben bezocht, respectievelijk voor de laatste vijf jaar en kan u deze cijfers duiden? Acht u dit duurzaam?

4) Worden de effecten van het toerisme op de natuur, het milieu en de wilde dieren in het Antarctisch gebied nagegaan? Zo ja, kan u deze resultaten toelichten en de voornaamste vaststellingen weergeven? Zo nee, waarom niet?