Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5479

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet

Nederland
antisemitisme
racisme
gerechtelijke vervolging
computercriminaliteit
internetsite

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4379

Vraag nr. 4-5479 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland blijkt uit diverse rapporten dat het antisemitisme toeneemt. Ik verwijs ondermeer naar het Nederlandse rapport " Monitorantisemitische incidenten in Nederland: 2008 " van het Centrum Informatie en Documentatie over IsraŽl (CIDI) van juli 2009.

Uit onderzoek van het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI) blijkt dat er in een maand tijd achtennegentig ernstige incidenten waren. Over heel 2009 wordt met een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van uitingen van antisemitisme gerekend ten opzichte van 2008, toen er honderd en acht meldingen waren.

Ook in ons land bleek uit divers berichten uit de media dat er nog steeds sprake is van antisemitisme waarbij naast verbaal geweld ook fysiek geweld niet geschuwd wordt.

De Nederlandse cijfers zijn verontrustend en dus had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de vaststellingen van het Nederlandse rapport " Monitorantisemitische incidenten in Nederland: 2008 " van het Centrum Informatie en Documentatie over IsraŽl (CIDI) en hoe is de situatie in ons land?

2) Hebt u tevens kennisgenomen van het rapport " Antisemitische denkbeelden en Anti-IsraŽlische uitingen met antisemitische lading op het Nederlands internet " en kan u aangeven hoe de situatie is op het Belgische internet?

3) Kan u uitvoerig aangeven hoeveel maal er respectievelijk in 2007, 2008 en de eerste maanden van 2009 aangiftes werd gedaan bij de politie voor respectievelijk antisemitisme en racisme?

4) In Nederland zou er geringe bereidheid zijn bij de politie om aangiftes van antisemitisme op te nemen. Kan u de situatie in ons land bespreken?

5) Kan u aangeven hoeveel maal iemand werd veroordeeld voor respectievelijk antisemitisme en racisme en kan u het aantal veroordelingen op jaarbasis geven voor de jaren 2007, 2008 en 2009 en kan u eventueel eveneens ingaan op de strafmaat? Kan u deze cijfers uitvoerig duiden en aangeven of uw beleid terzake werkt?

6) Welke mogelijkheden ziet u om te bevorderen dat het openbaar ministerie meer prioriteit zal geven aan het vervolgen van antisemitisme, mede vanwege het risico op verjaring?

7) Op welke manier wordt richting slachtoffers van antisemitisme gerapporteerd over eventuele aanhoudingen?

8) Welke concrete activiteiten worden er ondernomen om antisemitisme op het internet, met name op discussiesites, actief op te sporen? Hoeveel enquÍteurs houden zich hiermee bezig?

9) Meent u dat er bijkomende stappen moeten worden gezet om het racisme op het internet en het antisemitisme in het bijzonder aan te pakken en te vervolgen?

10) Meent u dat er verdere stappen moeten worden gezet wat betreft de sites waarop lezersreacties kunnen worden geplaatst gezien het daar in Nederland alvast sterk fout loopt?