Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4991

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 november 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Gaza - Goldstone-rapport - Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties - Stemgedrag van BelgiŽ

Mensenrechtenraad van de VN
IsraŽl
Palestina
Palestijnse kwestie
rechten van de mens
VN

Chronologie

10/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5417

Vraag nr. 4-4991 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de gezaghebbende IsraŽlische krant Haaretz heeft BelgiŽ zich bij de stemming in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over het Goldstone-rapport onthouden. Dat rapport handelt over de toestand in de Gazastrook tijdens het IsraŽlisch offensief van eind 2008 en begin 2009 en wekte de nodige controverse. Onder de stemmen voor waren China, Rusland, Egypte, JordaniŽ en Pakistan. Stemmen tegen kwamen onder meer van de Verenigde Staten, ItaliŽ, Nederland en OekraÔne.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1.Kan de geachte minister toelichten welke het stemgedrag van ons land was bij de stemming in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over het Goldstone-rapport en of dit standpunt vooraf werd voorgelegd aan de kern?

2.Kan hij uitvoerig toelichten om welke redenen ons land aldus gestemd heeft en kan hij hierbij oplijsten welke argumenten pleitten voor een goedkeuring van het rapport alsook welke argumenten en†/†of elementen pleitten voor een tegenstem en hoe hij uiteindelijk tot zijn definitieve stem is gekomen?

3.Wat is nu het statuut van het Goldstone-rapport en heeft het wat onze regering betreft nog enige waarde?