Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4526

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

OsteoporosepatiŽnten - Geneesmiddelen - Terugbetaling - Stand van zaken

chronische ziekte
ziekteverzekering
geneesmiddel
remgeld

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5288

Vraag nr. 4-4526 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin dit jaar vroeg ik de geachte minister (Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden nr.52-54, blz. 175, schriftelijke vraag nr. 255) naar een stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling van risedronaat (Actonel) voor mannelijke osteoporosepatiŽnten. Zij meldde dat een mogelijke vergoeding van dit product mogelijk was indien de indicaties ook vergund zouden worden voor de ziekte van Paget en osteoporose (in beide gevallen bij mannen en vrouwen).

1. Zijn deze indicaties inmiddels vergund voor mannen?

2. Is een onderzoek naar en eventuele vergoeding reeds opgestart?

3. Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?