Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4670

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 6 oktober 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven

begraafplaats
vandalisme
racisme
antisemitisme
gerechtelijke vervolging
eigendomsdelict

Chronologie

6/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4669

Vraag nr. 4-4670 d.d. 6 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig maakt de pers gewag van feiten van grafschennis. Graven worden geschonden en sierstukken en -beeldjes worden gestolen en/of vernietigd. Alleen al de laatste zes maanden heb ik weet van feiten in Borgworm, Denderwindeke, Hovingen, Turnhout (kerkhof aan de Sint-Bavokerk), Heusden-Zolder, Koksijde, Laken, Tremelo, het kerkhof van Sint-Baafs-Vijve en Hoeselt.

Eerder dit jaar werd een man van 25 uit Oostende veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij in 2004 een zestal graven openbrak om er juwelen te zoeken.

Het hoeft geen betoog dat dergelijke feiten zeer traumatisch zijn voor de familie en de kennissen van de overleden personen. Soms blijkt dat er ook een racistisch of antisemitisch motief is bij de grafschennis. Het vervolgen van deze feiten moet dan ook een absolute prioriteit zijn.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Kan u aangeven hoeveel feiten van grafschennis op jaarbasis plaatsvonden, respectievelijk de laatste drie jaar en kan u aangeven, en dit per jaar, welke gemeentes werden getroffen? Beschikt u tevens over cijfers betreffende de begrote schade?

2) Kan u aangeven in hoeveel gevallen van grafschennis, en dit op jaarbasis, voor de laatste drie jaar de daders werden gevat? In hoeveel gevallen was er sprake van minderjarige daders? Kan u dit cijfer toelichten?

3) Ik schrok zelf van het lange lijstje van feiten van de laatste zes maanden waarvan de pers gewag maakte. Klopt mijn indruk dat het aantal feiten toeneemt?

4) Kan u aangeven en dit voor respectievelijk de laatste drie jaar in hoeveel gevallen en dit op jaarbasis er sprake was van een racistisch en/of een antisemitisch motief? Kan u de cijfers toelichten? Is er sprake van een toename?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het geachtelid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze materie behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Justitie, aan wie dezelfde vraag werd gesteld onder het nummer 4-4669.