Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7164

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen

Rusland
protectionisme
gevogelte
invoerbeperking

Chronologie

10/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
13/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7165

Vraag nr. 4-7164 d.d. 10 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De premier van de Russische Federatie, de heer Poetin, heeft in februari 2010 aangekondigd dat alle import van gevogelte in Rusland mogelijk wordt tegengehouden tot 2015, omdat Rusland tot die tijd uit eigen productie aan de gehele vraag naar deze vleessoort zou kunnen voldoen.

Door de economische crisis grijpen bepaalde landen terug naar protectionistische maatregelen. Deze maatregelen hebben echter een averechts effect en brengen het economisch herstel in het gedrang.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Hoe reageert de minister op het Russische initiatief om de kippen import in Rusland tegen te houden?

2. Kan aangeven worden wat de impact hiervan is voor onze exporteurs, wat de omzet op jaarbasis betreft, en dit op basis van de laatste exportcijfers naar Rusland?

3. Werd tegen deze maatregel reeds protest aangetekend vanuit ons land ten aanzien van Rusland ? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet? Wordt dit overwogen?

4. Welke andere maatregelen zullen getroffen worden als de vooropgestelde maatregel realiteit wordt? Kan de minister dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 13 april 2010 :

In een eerste reactie en zonder afbreuk te doen aan de antwoorden gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economie, betreur ik ten zeerste de initiatieven van Rusland, rekening houdend met het feit dat het gaat om unilaterale maatregelen en dat zij kaderen binnen een globale strategie voor de belemmering van de toegang tot de Russische markt. Ons land ondervindt al een paar maanden aanzienlijke moeilijkheden om zijn producten in Rusland aan de man te brengen of aanzienlijke sanitaire verplichtingen die, vaak onterecht, worden opgelegd. Welnu, men zal zich wel herinneren dat de unilaterale protectionistische beperkingsmaatregelen op de beurzen genomen door Argentinië destijds in de graansector gezorgd hebben voor een aanzienlijke prijsstijging tijdens de voedselcrisis in 2007. In diezelfde geest kan een in zichzelf gekeerd beleid wat betreft commerciële aangelegenheden leiden tot een afremming van het herstel van de wereldeconomie, terwijl dit net onontbeerlijk is om onze landen toe te laten uit de economische crisis te geraken.

De impact op de omzet van onze exporteurs, dit is in dit stadium moeilijk in te schatten. De gegevens dienen nog te worden verzameld, vooral met de hulp van de Gewesten en de federaties. Om u echter al een idee te geven, kan ik u zeggen dat, volgens de gegevens bezorgd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, de verkoop van voedingsproducten aan Rusland 1,7 % vertegenwoordigt van de Belgische export voor deze categorie goederen. Op dit niveau vertegenwoordigt de export van vlees van pluimvee 0,4 %, of 2,1 miljoen euro.

Wat de mogelijke reacties betreft, moet ik u erop wijzen dat Rusland geen lid is van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Als het land daarom beslist, via een verhoging van de invoerrechten of een andere maatregel, om de ontwikkeling van de zijn eigen landbouw of veeteelt te beschermen, is dat een autonome politieke beslissing waarvoor het zich niet moet verantwoorden bij andere landen of bij internationale instanties. In elk geval is een officiële reactie op het niveau van de Europese Unie de best mogelijke manier om tussen te komen.