Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4371

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Ladingdiefstallen - Aantal - Waarde - Meest getroffen sectoren - Beveiliging - Nederlandse initiatief

diefstal
lading
parkeerterrein
beveiliging en bewaking
officiŽle statistiek
geografische spreiding
wegvervoer

Chronologie

10/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5992

Vraag nr. 4-4371 d.d. 10 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit berichtgeving uit Nederland blijkt dat het aantal ladingdiefstallen het afgelopen halfjaar is gestegen met 36 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in ons land gebeuren er regelmatig ladingdiefstallen gezien de aanwezigheid van de vele havens en gezien ons land een logistieke draaischijf is.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Kan u aangeven en dit voor respectievelijk 2007, 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 hoeveel ladingdiefstallen er plaatsvonden in ons land en kan u de cijfers van de respectieve jaren opsplitsen naar regio's toe en / of betrokken havens toe?

2. Kan u voor respectievelijk 2007, 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 aangeven welke sectoren het meeste getroffen werden door ladingdiefstal en kan u al of niet bij benadering aangeven hoeveel de waarde bedroeg van de gestolen ladingen en dit op jaarbasis? Kan u de cijfers duiden?

3. Kan u aangeven op welke plaatsen er het grootste risico is op ladingdiefstal alsook welke concrete maatregelen hiertegen werden getroffen?

4. Is er sprake van een toename en zo ja, hoe verklaart u deze toename?

5. Wat vindt u van het Nederlandse initiatief om beveiligde parkeerplaatsen in te richten? Hebt u gelijkaardige stappen ondernomen en zo ja, wat waren hiervan de resultaten?

6. Hebt u omtrent de ladingdiefstallen reeds klachten ontvangen van de betrokken sectoren en zo ja, hebt u hieromtrent reeds specifieke maatregelen getroffen?