Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4574

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 25 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers

belastingvlucht
kapitaalvlucht
belastingaangifte
repatriŽring van kapitaal
Europese fiscale samenwerking
belastingfraude

Chronologie

25/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4576
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5186

Vraag nr. 4-4574 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De fiscale regularisatie is de opvolger van de succesvolle eenmalige, bevrijdende aangifte (EBA) uit 2004. In tegenstelling tot de amnestiemaatregel betaalt de berouwvolle zondaar zijn belastingen met een kleine boete erbij in ruil voor vrijstelling van strafrechtelijke vervolging.

Er zijn diverse indicaties vanwege vermogensbeheerders, gespecialiseerde advocaten en fiscalisten dat door de toegenomen druk op de belastingparadijzen in het algemeen en Luxemburg en Zwitserland in het bijzonder dat sinds 2009 vele belastingplichtigen tot inkeer komen en een aanvraag indienen tot regularisatie.

Binnen dit kader verklaarde de Vice-Eersteminister en minister van FinanciŽn tijdens een lezing in mei 2009 dat hij voorstander was van een Europese amnestiemaatregel op fiscaal vlak.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Kan u en dit respectievelijk voor de laatste drie jaren aangeven hoeveel dossiers tot regularisatie werden goedgekeurd en dit op jaarbasis alsook hoeveel dossiers geweigerd werden?

2) Kan u en dit respectievelijk voor de laatste drie jaren aangeven hoeveel het geregulariseerde totaalbedrag was op jaarbasis dat werd geregulariseerd alsook hoeveel dit op jaarbasis opleverde voor de schatkist?

3) Kan u en dit respectievelijk voor de laatste drie jaren aangeven vanuit welke belastingparadijzen deze gelden werden geregulariseerd? Kan u indien mogelijk aangeven op basis van de regularisatiedossiers in welke landen de gelden geparkeerd worden en kan u een top drie geven? Kan u nader concreet cijfermateriaal geven betreffende de geografische oorsprong van de gelden?

4) Kan u aangeven in hoeverre het initiatief om een Europese amnestiemaatregel in te voeren op fiscaal vlak geconcretiseerd is en wanneer dit werd besproken? Kan u tevens wat dit initiatief betreft aangeven welke landen voor en welke landen tegen zijn alsook de Belgische positie toelichten?

5) Kan u en dit aan de hand van concrete cijfers bevestigen dat er in 2009 sprake is van een grote toeloop wat betreft het aantal fiscale regularisaties? Hoe verklaart u dit en bent u bereid om de mogelijkheid om een fiscale regularisatie in te dienen te promoten gezien de schrik er bij sommigen stevig in zit en gezien dit de schatkist ten goede zal komen?