Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4536

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bijkomende treinen naar de kust - Aantallen - Reizigers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
officiŽle statistiek
kuststrook
kustgebied

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5799

Vraag nr. 4-4536 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zette ook dit jaar op verschillende momenten in het zomerseizoen extra treinen van en naar de kust in. Meestal zou het gaan om vijf extra treinen heen en terug. Tijdens een topdag vervoert de NMBS immers ongeveer 30 000 reizigers per dag.

1. Hoeveel extra treinen werden ingezet tijdens de maanden juni, juli en augustus 2009? Graag een overzicht per dag.

2. Hoeveel extra treinen werden er in 2006, 2007 en 2008 ingezet tijdens dezelfde maanden?

3. Welke soort treinen werden extra ingezet?

4. Hoeveel reizigers werden in totaal en gemiddeld per dag naar de kust vervoerd? Graag kreeg ik een overzicht per week en een overzicht van de vijf topdagen.

5. Hoeveel reizigers werden in dezelfde maanden van 2006 en 2007 vervoerd?