Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4423

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 17 september 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

GSM - Gebruik achter het stuur - Aantal - Database - Politiediensten - Richtlijnen - Controles

mobiele telefoon
overtreding van het verkeersreglement
politiecontrole
officiŽle statistiek
verkeersveiligheid
mobiele communicatie

Chronologie

17/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5997

Vraag nr. 4-4423 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 2, 3į, van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer bestraft het niet handenvrij gebruik van de GSM achter het stuur als een overtreding van de tweede graad met een boete van 100 euro.

Tot nog toe blijft het wachten op cijfers die aantonen hoeveel dergelijke overtredingen er zijn begaan. De federale politie werkte - zo leert ons het antwoord op de mondelinge vraag nr. 439 van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu uit 2008 - aan een database waarmee deze statistieken konden worden verschaft.

1) Is deze database inmiddels in gebruik genomen?

2) Zo nee, wanneer zou deze operationeel worden?

3) Zo ja, hoeveel overtredingen zijn er reeds vastgesteld sinds de operationalisering van de database en is een opsplitsing mogelijk tussen personenwagens en vrachtwagens?

4) Welke richtlijnen hanteren de politiediensten ter zaken?

5) Wordt er gericht gecontroleerd op bellen achter het stuur?