Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7551

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Vaticaan - Kindermisbruik - Discriminatie en homofobie - Reactie van BelgiŽ

Heilige Stoel
seksuele minderheid
bestrijding van discriminatie
pedofilie

Chronologie

21/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7551 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De laatste jaren kan men zich niet van de indruk ontdoen dat het Vaticaan holebi's in het vizier neemt. Ik breng enkele feiten in herinnering.

In december 2008 ging het Vaticaan frontaal in de aanval tegen de verklaring van de Verenigde Naties tegen het strafbaar stellen van homoseksualiteit. Die verklaring zou onder meer op initiatief van Frankrijk door zesenzestig landen worden voorgedragen op de Verenigde Naties en werd ondertussen door alle landen van de Europese Unie ondertekend. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Maxime Verhagen, was dusdanig verontwaardigd over de houding van het Vaticaan dat de nuntius werd ontboden.

In januari 2009 stelde de Paus dan weer het volgende, en ik citeer: " De mensheid moet worden beschermd tegen zelfvernietiging door homoseksualiteit. "

Enkele maanden later haalde de Paus wederom expliciet uit naar een Brits wetsontwerp dat holebi's beschermt tegen discriminatie. In een toespraak voor de Engelse en Welshe bisschoppen bestempelde de paus de gelijkstelling van hetero's en homo's als " tegen de natuurwet ", implicerend dat homoseksualiteit onnatuurlijk is.

Ook in 2010 gaan de aanvallen tegen holebi's en hun rechten en vrijheden gewoon door. De pauselijke nuntius stuurde een brief naar alle leden van de Raad Van Europa waarin werd voorgesteld bepaalde rechters te benoemen in het Europees Hof voor de rechten van de mens " op basis van hun respect voor de christelijke opvattingen over het leven en het huwelijk ". In diezelfde brief worden amendementen gesuggereerd op een voorstel van resolutie betreffende de aanpak van discriminatie van homo's en lesbiennes, met voorstellen om tal van wijzigingen aan te brengen.

De uitspraken van april 2010 van de Vaticaanse staatssecretaris en tweede man binnen het Vaticaan gaan me te ver. Hij stelt immers dat het seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke kerk te wijten is aan homoseksualiteit. Betrokkene baseert zich voor deze verregaande stigmatisering op " wat hem onlangs verteld is " en noemt dit dan maar meteen " de waarheid ". Deze gratuite uitspraak treft allen die de diepste menselijke waarden van vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel dragen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe reageert de geachte minister op de recente uitlatingen van de staatssecretaris van het Vaticaan in het licht van de vele eerdere incidenten? Is hij het met mij eens dat er moeilijk nog sprake kan zijn van ongelukkige uitspraken ten aanzien van de holebi's? Er waren immers herhaalde aanvallen vanwege het Vaticaan. Kan hij zijn standpunt uitvoerig toelichten?

2) Kan hij aangeven wat het standpunt van onze regering hieromtrent is? Is hij bereid een officieel protest over te maken aan de Heilige Stoel gezien de uitspraken van de staatssecretaris van het Vaticaan komen en uiterst stigmatiserend en discriminerend zijn? Kan hij uitvoerig toelichten?

3) Overweegt hij aan de pauselijke nuntius te laten weten dat ons land niet akkoord kan gaan met de doorlopende aanvallen tegen de holebi's? Zo neen, waarom niet en kan hij dit uitvoerig toelichten? Zo ja, wat gaat de strekking van een mededeling in die zin zijn en wanneer wordt dit besproken?

4) Welke andere stappen hieromtrent acht hij opportuun en kan hij dit concreet toelichten?