Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4474

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse

hormoon
doping
zwarte handel
fraude

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4476
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5285

Vraag nr. 4-4474 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen inzake de hormonencel. Ik stel vast dat heden het jaarverslag vanwege de multidisciplinaire hormonencel van 2008 eindelijk klaar is. In het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 wordt geen politionele prioriteit meer gegeven aan de zwendel in hormonen en dopingproducten. Gezien BelgiŽ in het verleden een draaischijf was voor hormonen meen ik dat waakzaamheid geboden is.

Uit onderzoek van de universiteit van Gent in 1999 inzake anticorruptiestrategieŽn kwam wat betreft de hormonencel volgende aanbeveling naar voor: ďEťn van de bestaansredenen en opdrachten van de cel bestaat erin een globale misdrijfanalyse uit te werken. Bovendien doet de noodzaak zich voor om een soort permanente analyse op te stellen die dag na dag groeit of wijzigt aan de hand van de verschillende lopende onderzoeken. Naast de verticale informatiestroom dient er werk te worden gemaakt van een horizontale stroom vanuit de hormonencel.Ē.

ik heb dan ook volgende vragen:

1)Kan u uitvoerig toelichten aan de hand van concrete onderzoeken hoe de globale analyse van de illegale vetmesters de laatste jaren gewijzigd is en kan u aangeven hoe de onderzoeksmethodes en de werking van de hormonencel hierop werden aangepast?

2)Meent u dat er heden werk is gemaakt van een horizontale stroom vanuit de hormonencel en zo ja, naar welke diensten wordt welke informatie doorgestuurd en hoe vertaalt dit zich in concrete resultaten? Is dit vatbaar voor verbetering en zo ja, hoe? Zo neen, kan u dit uitvoerig toelichten?

3)Kan men heden stellen dat de multidisciplinaire hormonencel een echte taskforce is geworden zoals de speurders reeds vroegen in 1999? Kan u dit uitvoerig toelichten en illustreren?