Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5798

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Technische problemen of personeelsproblemen - Inzetten van taxi's - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
taxi
reizigersvervoer

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4534

Vraag nr. 4-5798 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdagavond 18 september 2009 werd de laatste trein tussen Brussel en Oostende van 00u37 uur afgeschaft. Naar verluidt had de machinist te veel werkuren geklopt. Een veertigtal treinreizigers werden op de taxi naar huis gezet.

In De Morgen verklaarde de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) dat " het wel vaker gebeurt dat reizigers een taxi aangeboden krijgen, zowel om technische redenen als om personeelsproblemen ".

1) Kan de geachte minister toelichten hoeveel keer er per jaar de afgelopen vijf jaar een taxi werd ingezet om een geschrapte trein te vervangen wegens technische redenen?

2) Kan hij toelichten hoeveel keer er per jaar de afgelopen vijf jaar een taxi werd ingezet om een geschrapte trein te vervangen wegens problemen met de inzet van personeel?

3) Hoeveel reizigers werden er door de NMBS op 18 september 2009 uiteindelijk per taxi naar huis gebracht? En uit welke station(s) werden deze reizigers opgehaald?

4) Wat was de exacte reden van de schrapping van deze trein?

5) Wat was de kostprijs van deze operatie?

6) Wat had de normale exploitatiekost en kostendekkingsgraad van deze rit geweest indien de trein normaal had gereden?

7) Wat is de kostprijs op jaarbasis van dergelijk vervangend taxivervoer en dit voor de afgelopen vijf jaar Ún het lopende jaar?