Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4783

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 15 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Schorsing van werkloosheidsuitkeringen - Aantallen - Aantekenen van beroep

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
werkloosheidsverzekering
officiŽle statistiek

Chronologie

15/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5510

Vraag nr. 4-4783 d.d. 15 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) gaat in diverse gevallen over tot schorsing van werkloosheidsuitkeringen. Onder andere bij het al dan niet bewust foutief invullen van stempelkaarten.

1) In hoeveel dergelijke gevallen werden in 2006, 2007, 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 een schorsing door de RVA uitgesproken?

2) In hoeveel van deze gevallen werd beroep aangetekend? In hoeveel gevallen gebeurde dit individueel dan wel via een vakbond?

3) Hoe lang duurde de schorsingsperiode gemiddeld?

4) Is er een onderscheid te trekken in deze cijfers tussen personen in korte en langdurige werkloosheid?