Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5832

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reparaties van treinen - Loodhoudende verf - Asbest

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails
giftige stof
verf en lak
lood
asbest

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
23/4/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4998

Vraag nr. 4-5832 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland blijken de kunststofzittingen en hoofdsteunen, na reparatie waarbij er nieuwe verf op wordt gespoten, af te geven. Omdat dit probleem niet is op te lossen, vallen de Nederlandse Spoorwegen (NS) sinds kort terug op een oud herstelprocédé, waarbij met ongezonde loodhoudende verf wordt gewerkt.

Het gebruik van loodhoudende verf is sterk af te raden. Contact met lood kan voor de geboorte of bij jonge kinderen nadelige invloed hebben op de intelligentie of de fijne motoriek. Ook kunnen vermoeidheid en concentratiestoornissen optreden, evenals maag- en darmstoornissen. Van andere bronnen heb ik vernomen dat bepaalde componenten van treinen asbest zouden bevatten.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister toelichten of er bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gebruik wordt gemaakt van giftige loodhoudende verf bij reparatie van onder meer skai-lederen bekleding van het zitmeubilair in treinen? Zo neen, hoe worden deze dan wel gerepareerd? Zo ja kan hij dit toelichten en is hij het met me eens dat dit terstond moet worden verbannen?

2) Is hij bereid een onderzoek in te stellen naar het gebruik en frequentie en risico’s van gebruik van deze giftige verf daarover te rapporteren? Zo neen, waarom niet?

3) Bevatten bepaalde componenten van onze treinen asbest (onder meer de remschijven) en zo ja, kan hij uitvoerig toelichten om welke treinen alsook om welke componenten het gaat en tevens of deze niet kunnen worden vervangen door veiligere componenten?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

  1. 1.De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft geen kennis van de toepassing van om het even welk verfprocedé voor de herstelling of restauratie van de skailederen zittingen of hoofdsteunen. De aankoop van lood-houdende verven is bovendien niet toegestaan bij de NMBS. Voor de herstelling van skailederen onderdelen wordt steeds overgegaan tot de vervanging van de bekleding of, bij geringe beschadiging, tot de verlijming van een nieuw stuk.

  2. De NMBS meent dat het verbod op het gebruik van loodhoudende verven voor de renovatie van het interieur voldoende is verzekerd door haar werk- en aankoopprocedures.

  3. Bij de bouw van bepaalde treinen werden vroeger inderdaad asbesthoudende onderddelen gemonteerd. De NMBS heeft een inventaris van deze onderdelen. Asbesthoudende onderdelen die onderhevig zijn aan sleet of waarbij asbest kan vrijkomen tijdens gebruik of herstelling, worden bij onderhoud, revisie en modernisering professioneel verwijderd en vervangen door asbestvrije onderdelen. Zo worden er sinds geruime tijd, geen asbesthoudende remvoeringen meer gebruikt bij de NMBS.