Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5510

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Schorsing van werkloosheidsuitkeringen - Aantallen - Aantekenen van beroep

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
werkloosheidsverzekering
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
19/4/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4783

Vraag nr. 4-5510 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) gaat in diverse gevallen over tot schorsing van werkloosheidsuitkeringen. Onder andere bij het al dan niet bewust foutief invullen van stempelkaarten.

1) In hoeveel dergelijke gevallen werden in 2006, 2007, 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 een schorsing door de RVA uitgesproken?

2) In hoeveel van deze gevallen werd beroep aangetekend? In hoeveel gevallen gebeurde dit individueel dan wel via een vakbond?

3) Hoe lang duurde de schorsingsperiode gemiddeld?

4) Is er een onderscheid te trekken in deze cijfers tussen personen in korte en langdurige werkloosheid?

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

1. en 3). Informatie betreffende het aantal schorsingen van werklozen die de stempelkaart foutief hebben ingevuld (artikel 154) en de gemiddelde schorsingperiode bevindt zich in bijlage 1.

2.) Hieronder vindt u het aantal beroepen tegen beslissingen tot het sanctioneren van werklozen die een activiteit hebben uitgeoefend die niet cumuleerbaar is met uitkeringen of die de controlekaart onvolledig of onjuist hebben ingevuld, bijvoorbeeld ingevolge cumul met ziekte-uitkeringen of met een vakantiedag gedekt door vakantiegeld.

Aantal beroepen

2006

2007

2008

Tot en met juni 2009

542

709

793

432

4.) De verdeling van deze gegevens naar werkloosheidsduur is niet beschikbaar.

Bijlage 1 :

Artikel 154 – Onrechtmatige stempel

Sancties


Aantal gevallen

Aantal weken

Gemiddelde duur (in weken)

Cumul 2006

14 035

93 722

6,68

Cumul 2007

16 706

119 850

7,17

Cumul 2008

212 320

150 504

7,06

Cumul tot en met juni 2009

7 887

53 606

6,80