Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7268

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 25 maart 2010

aan de minister van Justitie

Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen

haveninstallatie
afval
uitvoer van afvalstoffen
zwarte handel
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
douanecontrole

Chronologie

25/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7269

Vraag nr. 4-7268 d.d. 25 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland werd onlangs een illegaal transport van giftig afval, afkomstig uit Duitsland en met bestemming Vietnam, door de overheid geblokkeerd. Steeds meer blijkt afval uit Europa naar AziŽ te worden gezonden. Dikwijls gaat het om reguliere recyclage, doch in de pers vindt men steeds meer berichten terug van illegale afvaltransporten.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Is er sprake van een handhavingsbeleid inzake illegaal transport van giftig afval in onze havens? Kunt u dit concreet illustreren?

2. Welke protocollen zijn er voor toezicht en handhaving op de doorvoer van afvaltransporten via onze havens? Wat zijn de selectiecriteria die voor te controleren transporten worden gehanteerd?

3. Hoe vaak wordt illegaal afvaltransport via Belgische havens onderschept? Kunt u een inschatting geven van de totale omvang en reikwijdte van het illegale afvaltransport via onze havens? Kunt u gedetailleerde cijfers geven wat betreft gecontroleerde transporten via de havens en vastgestelde illegale afvaltransporten, dit respectievelijk voor de laatste drie jaar?

4. Wat zijn de meest voorkomende illegale afvaltransporten? Kunt u de meest voorkomende producten weergeven en aangeven om welke hoeveelheden het gaat? Wat zijn de gevaren voor de volksgezondheid?

5. Welke zijn de meest voorkomende landen van bestemming van afvaltransport vanuit Europa, en dit per soort product (computer, gsm, chemisch afval, ...)? Kunt u dat uitvoerig toelichten?

6. Welke mogelijkheden hebben douane en justitie om de tussenhandelaars van illegale afvaltransporten te sanctioneren? Volstaan die? Kunt u dit toelichten?

7. Waar zit volgens u de lacune in de wetten, regels, internationale afspraken en/of toezicht en handhaving waardoor dit soort misstanden kan ontstaan? Kunt u toelichten welke stappen u hebt ondernomen om deze lacunes op te vullen?