Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4170

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Treinverkeer - Brandveiligheid in spoortunnels en stations - Nederlands onderzoeksrapport

vervoer per spoor
tunnel
spoorwegstation
brandbestrijding
veiligheid van het vervoer
Nederland

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
2/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4169

Vraag nr. 4-4170 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een vertrouwelijk rapport van NS Reizigers (Nederlandse spoorwegen) dat onlangs in de Nederlandse pers werd geciteerd, blijkt dat de tunnels voor het treinverkeer niet brandveilig zijn. Zo ontsnapten honderden Nederlandse treinreizigers in de avondspits van 2 juli 2009 aan een fatale treinramp in de Schipholtunnel. Door slechte communicatie tussen de brandweer en de treindienstleiders van ProRail kregen de machinisten van zeven volle reizigerstreinen tegenstrijdige opdrachten.

Toen er dichte rook in de Schipholtunnel werd geconstateerd, vond de brandweer dat de treinen zo snel mogelijk de tunnel uit moesten, maar de verantwoordelijke treindienstleiders, die het sein daarvoor moeten geven, lieten ze staan. Het treinverkeer in de tunnel lag enkele uren stil.

En van de voornaamste pijnpunten uit het Nederlandse rapport is het gebrek aan communicatie tussen de diverse verantwoordelijken. Het rapport stelt dat er per tunnel een specifieke training moet worden ingevoerd. Deze specifieke training zou momenteel vrijwel niet in Nederland plaatsvinden .

In het interne NS-rapport zeggen machinisten verbaast te zijn over het gebrek aan snelle besluitvorming. Gezien ook in ons land grote delen van onze spoorwegen ondertunneld zijn en in het bijzonder de grote verkeersknooppunten van de spoorwegen zoals Antwerpen en Brussel had ik graag hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1)Hoe reageert u op het Nederlandse rapport van NS Reizigers (Nederlandse spoorwegen) waaruit blijkt dat de tunnels voor het treinverkeer niet veilig zijn?

2)Kan u uitvoerig bespreken in hoeverre in ons land de tunnels voor treinverkeer brandveilig zijn en kan de minister aangeven welke specifieke maatregelen hiervoor werden getroffen?

3)Kunt u aangeven welke procedures gevolgd dienen te worden indien er brand of rook in een spoortunnel is? Welke rol en verantwoordelijkheid hebben de verschillende betrokken partijen hierbij?

4)Bestaat er een specifiek draaiboek waarmee zowel de machinisten, de stationsverantwoordelijken als de brandweer vertrouwd zijn?

5)Is er een communicatieplan tussen verantwoordelijke partijen bij calamiteiten in spoorwegtunnels en stations?

6)Kan u garanderen dat een communicatieplan en een concreet draaiboek voorhanden is voor alle verantwoordelijken wat betreft de belangrijke spoorwegtunnels ingeval van een brand of andere rampen gezien elke spoorwegtunnel eigen karakteristieken heeft?

7)Is er specifieke trainingen wat betreft het spoorwegpersoneel, de hulpdiensten en de brandweer wat betreft branden in stations en respectievelijk spoorwegtunnels en kan u concreet toelichten of respectievelijk in elk station en voor elke belangrijke spoorwegtunnel onlangs een dergelijke training werd uitgevoerd?

8)Beschikken alle belangrijke spoorwegtunnels over een brandalarm? Zo ja, kan u aangeven welke spoorwegtunnels specifiek over een brandalarm beschikken? Zo neen, kan u aangeven waarom niet en kan u aangeven wat u hieraan gaat doen?

9)Kan u aangeven wie formeel de leiding heeft ingeval van een brand in een spoorwegtunnel?

10) Welke maatregelen gaat u nemen om de veiligheid van en in spoortunnels verder te verbeteren? Beschikt u over de nodige budgetten?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid te melden dat deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven behoort (zie vraag nr 4-4169).