Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7278

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 25 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Geweld tegen vrouwen - Stalking - Integrale aanpak - Mobiel alarm

huiselijk geweld
psychologische intimidatie
slachtofferhulp
politie

Chronologie

25/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7278 d.d. 25 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen die stelselmatig worden bedreigd door hun ex-partner zouden een alarmkastje moeten dragen dat de politie waarschuwt bij gevaar. Deze aanbeveling werd gedaan door Nederlandse hulpverleners, politici en deskundigen.

Het mobiele alarmsysteem wordt in Nederland gezien als een methode om gewelddadige excessen te voorkomen. Door het indrukken van een knop weet de politie waar de drager zich bevindt en wat er aan de hand is. Als het apparaat wordt geactiveerd, levert dat direct een aangifte op.

Dit zogeheten AWARE-systeem wordt sinds enkele jaren in vijfentwintig Nederlandse politiezones, waaronder Bergen op Zoom en Tilburg, gebruikt. AWARE staat voor Abused Women's Active Response Emergency.

Het systeem ziet er uit als een mobiele telefoon en werkt met een GPS-technologie. Zodra de vrouw op de knop drukt, gaat er een melding naar de centrale van de politie. Daar krijgt de melding zonder voorbehoud hoge prioriteit. Binnen enkele minuten is de politie ter plekke.

Slachtoffers komen pas in aanmerking voor het systeem na een intensieve screening. Tijdens deze screening wordt de ernst van de situatie vastgesteld. Zo wordt bekeken of er aangiftes of meldingen bij de politie bekend zijn en of er sprake is van een zeer grote dreiging. Pas bij zeer ernstige stalking, meestal door een ex-partner, wordt AWARE ingezet.

Het systeem is voor de vrouwen een eerste stap in de richting van een eigen leven. Het zorgt ervoor dat zij zich veiliger voelen. Ze zijn niet alleen. Dat maakt ze sterker, waardoor de stalker ook minder macht over ze heeft. Vaak wordt de stalker ook op de hoogte gebracht van het alarm, wat een preventieve werking heeft.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Wat vindt de geachte minister van de Nederlandse aanpak van ernstige stalkers en potentiŽle geweldplegers waarbij een mobiel alarm wordt ingezet (het zogenaamde AWARE systeem)? Kan zij uitvoerig de pro's en de contra's opsommen?

2. Is de minister bereid een gelijkaardig systeem te implementeren in ons land voor ernstige gevallen van stalking en partnergeweld? Kan zij dit uitvoerig toelichten wat betreft budgetten, proefprojecten en tijdstip? Kan ze uitvoerig toelichten waarom er mogelijk geen proefproject kan komen?

3. Een van de grootste voordelen van het mobiel alarm is dat het slachtoffer zich veel veiliger voelt. Is de minister het met mij eens is dat het mobiel alarm voor bepaalde gewelddelicten en stalking de meest efficiŽnte manier is om het slachtoffer gerust te stellen? Kan ze dit toelichten? Zo neen, kan ze aangeven welke andere maatregelen met een gelijkaardig effect op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer, ze heeft getroffen?

4. Kan de minister de meest recente cijfers van stalking en partnergeweld geven op jaarbasis (aantallen vastgestelde processen-verbaal)? Kan zij deze cijfers duiden en aangeven hoe die zijn geŽvolueerd ten opzichte van de vorige jaren?