Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5753

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Zuid-Soedan - UNMIS - Lord's Resistance Army

Soedan
conflict tussen etnische groeperingen
misdaad tegen de menselijkheid
multinationale strijdmacht
Zuid-Sudan

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
11/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4649

Vraag nr. 4-5753 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs bereikte ons het bericht dat het tribaal geweld in Soedan weer oplaait. De VN-missie en de regering in Zuid-Soedan (Ezo County) blijken klaarblijkelijk niet in staat om de uitbraak van geweld en de daaruit voortvloeiende burgerlijke slachtoffers te voorkomen. Blijkbaar is de LRA terug van weggeweest in Soedan met alle vreselijke gevolgen van dien. Graag had ik geweten hoe dit kan worden bijgestuurd en welke het standpunt is van onze regering.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert u op de heropflakering van het tribaal geweld in Soedan? Wat is uw analyse van de gebeurtenissen en deelt u de groeiende vrees voor het uiteenvallen van het Comprehensive Peace Agreement (CPA) en het ontstaan van een nieuwe burgeroorlog met alle gevolgen van dien?

2) Hoe verklaart u het klaarblijkelijk falen van de VN-missie in Soedan (UNMIS), die 16 000 mensen ter plaatse heeft wat betreft dergelijk geweld?

3) Beschikt u over concrete cijfers wat betreft de burgerslachtoffers? Worden zij geholpen en zo ja door wie?

4) Wat kan ons land en de Europese Unie doen om te zorgen dat UNMIS, dat moet toezien op de naleving van het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan, beter in staat wordt gesteld om duurzame veiligheid en stabiliteit te creŽren?

5) Wat gebeurt er op dit moment om de leider van de Lord's Resistance Army (LRA) voor het gerecht te dagen gezien de vreselijke misdaden tegen de mensheid die door betrokkene systematisch en wederkerend plaatsvinden? Kan dit concreet worden toegelicht en kan u de rol van ons land hierin weergeven alsook onze positie gezien betrokkene ook de burgerbevolking in de DRC heeft mishandeld, verkracht en vermoord? Heeft u enige indicatie over de recente verblijfplaats van betrokkene en zijn mededaders?

6) Welke bijkomende maatregelen kunnen worden getroffen vanuit ons land in samenwerking met de EU en de betrokken landen en buurlanden om de burgerbevolking te beschermen tegen nieuwe wreedheden van de Lord's Resistance Army (LRA)?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken.