Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5874

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Taskforce Kredietreclame - Controles - Processen-verbaal en boetes

reclame
bescherming van de consument
consumptief krediet

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
2/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4527

Vraag nr. 4-5874 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 controleerde de taskforce Kredietreclame van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie een driehonderdtal advertenties voor kredietverlening, wat leidde tot een zeventigtal processen-verbaal. De taskforce kreeg de opdracht haar controles drastisch op te drijven.

1. Wat zijn de resultaten hiervan?

2. Hoeveel controles werden georganiseerd, en hoeveel processen-verbaal werden opgesteld?

3. Hoeveel minimumboetes en minnelijke schikkingen werden uitgeschreven?

4. Wat waren de bedragen van de maximale boetes?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

1. en 2.

In mijn 12-puntenplan dat ik heb voorgesteld, heb ik inderdaad aan de taskforce “kredietreclame” van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling gevraagd om het aantal controles te verdubbelen in 2009.

Concreet wil dit zeggen dat er voor het jaar 2009, 600 controles moeten uitgevoerd worden naar de reclameboodschappen van de kredietgevers en kredietbemiddelaars.

Op datum van 31 december 2009 werden er 692 advertenties nagekeken op de wettelijke bepalingen. Er werden 92 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld. Er werden tevens 15 pro justitia’s opgesteld.

3. en 4.

Voor de 6 eerste pro justitia’s (tot midden oktober) werd een minnelijke schikking ten bedrage van gemiddeld 750 euro voorgesteld. Cijfers voor de laatste periode van 2009 worden momenteel verzameld.