Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5717

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties

computercriminaliteit
gegevensbescherming
computerprogramma
computervirus

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
25/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4889

Vraag nr. 4-5717 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een onderzoek van Symantec wordt 93 % van de meest voorkomende valse software bewust gedownload en geÔnstalleerd. Cybercriminelen spelen succesvol in op de onzekerheid en angst van internetsurfers om hun valse beveiligingssoftware of zogenaamde scareware verkocht te krijgen. Om nietsvermoedende surfers ertoe aan te zetten om valse software te installeren, plaatsen computercriminelen vaak knipperende, online advertenties die inspelen op de schrik die internetgebruikers hebben voor virussen en dergelijke. Dat die bange gebruikers maar al te graag beveiligingssoftware die hun voorgeschoteld wordt, willen downloaden, bewijzen de cijfers van Symantec. Volgens het onderzoek, dat tussen juli 2008 en juni 2009 liep, is namelijk 93 % van de vijftig meest frequente valse software bewust aangeklikt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Is de geachte minister op de hoogte van het bestaan van deze zogenaamde scareware?

2. Zo ja, hoeveel gevallen van scareware werden in BelgiŽ de voorbije drie jaar reeds gemeld? Heeft de geachte minister cijfers per jaar? Zoniet, zijn er betrouwbare schattingen?

3. Zijn er gevallen van oplichting bekend door middel van scareware? Werden hiervoor al bij de politiediensten klachten ingediend? Behoort dit ook tot het takenpakket van de Computer Crime Unit?

4. Vindt de geachte minister het nodig preventieve acties te ondernemen en / of de bevolking te informeren over dit probleem? Zo ja, op welke manier en welke diensten zijn ter zake bevoegd?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2010 :

Antwoord op vraag 1:

Ja, het is één van de vele vormen van kwaadaardige software.

Antwoord op vraag 2:

Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal gevallen van scareware in België.

Antwoord op vraag 3:

Via www.ecops.be werden reeds enkele gevallen van oplichting door middel van scareware.gemeld.

Er wordt hiervoor zelden klacht ingediend. In de meeste gevallen denkt het slachtoffer immers beveiligd te zijn na het downloaden van de valse software.

In zover het enkel gaat om het aanzetten tot kopen van een valse anti-virussoftware, kan dat bekeken worden als een vorm van oplichting via internet. Hiervoor kan klacht neergelegd worden bij de lokale politie en kan de RCCU (Regionale Computer Crime Unit) steun geven bij identificaties. Maar als die valse anti-virussoftware zelf kwaadaardige software blijkt te zijn, wordt het computercriminaliteit waarbij de RCCU’s zelf het dossier afhandelen.

Antwoord op vraag 4

De problematiek van infecties met kwaadaardige software is belangrijk. De geïnfecteerde PC’s gaan immers meestal deel uitmaken van een ‘botnet’ dat onder controle staat van een hacker. Dit netwerk en elke PC die er deel van uitmaakt, vormen de wapens van de cybercrimineel.

Het is van groot belang om de infecties bij de particulieren en bedrijven te reduceren door het aanleren van de elementaire principes van veilig internetten:

- gebruik originele software

- installatie actuele antivirussoftware en firewall

- regelmatige updates

- voorzichtigheid bij het openen van bestanden of installeren van software

- nemen van backup

Hiervoor werden in het verleden reeds verschillende initiatieven genomen door de regering (peeceefobie, Suske en Wiske voor de jeugd, Lucky Luke, enz.). Vanuit de federale politie ondersteunt de Federal Computer Crime Unit verschillende van deze initiatieven met presentaties en aanbevelingen.

De media geven ook regelmatig weerklank aan de verschillende risico’s die de internetgebruikers bedreigen.