Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6288

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 december 2009

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Beschutte werkplaatsen - Federale subsidies - Pluspremies

geestelijk gehandicapte

Chronologie

10/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6288 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beschutte werkplaatsen zijn in de eerste plaats een gemeenschapsbevoegdheid. Sinds 1 april 2006 is de Vlaamse minister van Sociale Economie bevoegd. De staatssecretaris zorgt ervoor dat ook federale projecten openstaan voor beschutte werkplaatsen.

De financiering door het federale niveau bestaat uit de facultatieve subsidies en de pluspremies.

Graag kreeg ik de volgende informatie van de geachte staatssecretaris:

1) Hoeveel euro werd per provincie uitgekeerd in de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 in het kader van de pluspremies?

2) Hoeveel euro werd per provincie uitgekeerd in de jaren 2006, 2007, 2008 en 2009 in het kader van de facultatieve subsidies