Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6293

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Energiemarkt - Klachten van particulieren - Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Aantallen

beroep in administratieve zaken
bescherming van de consument
energiedistributie
bemiddelaar

Chronologie

10/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010)
8/2/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6293 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tot de aanstelling van een federale ombudsman voor energie kwamen de klachten van particulieren met betrekking tot de energiemarkt terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

1. Kan de minister toelichten hoeveel klachten die dienst de laatste vier jaren heeft ontvangen?

2. Wat was de inhoud van die klachten?

3. Wat is de werklast op de FOD Economie voor het behandelen van de klachten?

4. Hebben de minister en de minister van Klimaat en Energie al overleg gepleegd over dat probleem en wat waren de resultaten van dat overleg?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

In antwoord op de vraag, heb ik de eer het volgende mee te delen.

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheid, maar wel tot die van de minister bevoegd voor Klimaat en Energie. Ik stel dan ook voor dat u zich tot hem richt voor een antwoord.