Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6660

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 januari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Veevoederbedrijven - Kartelvorming - Onderzoek - Schade bij Belgische landbouwbedrijven

veevoeder
vervanging voor voedergraan
kartel
landbouwonderneming

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
11/2/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6661

Vraag nr. 4-6660 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse media melden dat de Europese Unie op 11 januari 2010 een onderzoek heeft opgestart naar kartelafspraken tussen producenten van dierenvoeder. Omdat de landbouwers het nu zeer moeilijk hebben, stoot het tegen de borst dat de landbouwbedrijven wellicht jaren het slachtoffer zijn geweest van een onwettig kartel. Ik twijfel er niet aan dat u mijn verontwaardiging deelt.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op het onderzoek naar een mogelijk kartel van diervoederbedrijven? Beschikt u over nadere gegevens en kan u dit toelichten?

2) Hebben uw diensten hieromtrent klachten ontvangen en kan u uiteenzetten of er Belgische bedrijven in het onderzoek zijn aangeschreven ? Zo neen, waarom niet? Zo ja, over hoeveel en over welke bedrijven gaat het?

3) Bent u bereid een eigen onderzoek in te stellen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, binnen welke tijdspanne?

4) Werden ook Belgische landbouwbedrijven de dupe van dit kartel? Zo neen, kan u dit toelichten? Zo ja, hoeveel bedraagt de potentiŽle schade?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door mijn collega, de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, zal worden verstrekt.