Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7198

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1° - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen

wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement

Chronologie

12/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7198 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat op 3 maart 2010 meldde een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie lokale politie, de heer Bastiaenssens, dat tot op heden 604 processen-verbaal werden opgesteld aangaande overtreding van artikel 25.1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit cijfer spreekt voor zich, gezien deze overtreding niet handhaafbaar is.

Graag had ik hierover meer details gekregen en in het bijzondere een antwoord op de volgende vraag: Op welke manier werd vastgesteld welk voertuig het laatst parkeerde en bijgevolg in fout was? Kan de minister dit uitvoerig toelichten?