Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5679

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse

hormoon
doping
zwarte handel
fraude

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
18/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4475

Vraag nr. 4-5679 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen inzake de hormonencel. Ik stel vast dat heden het jaarverslag vanwege de multidisciplinaire hormonencel van 2008 eindelijk klaar is. In het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 wordt geen politionele prioriteit meer gegeven aan de zwendel in hormonen en dopingproducten. Gezien BelgiŽ in het verleden een draaischijf was voor hormonen meen ik dat waakzaamheid geboden is.

Uit onderzoek van de universiteit van Gent in 1999 inzake anticorruptiestrategieŽn kwam wat betreft de hormonencel volgende aanbeveling naar voor: ďEťn van de bestaansredenen en opdrachten van de cel bestaat erin een globale misdrijfanalyse uit te werken. Bovendien doet de noodzaak zich voor om een soort permanente analyse op te stellen die dag na dag groeit of wijzigt aan de hand van de verschillende lopende onderzoeken. Naast de verticale informatiestroom dient er werk te worden gemaakt van een horizontale stroom vanuit de hormonencel.Ē.

ik heb dan ook volgende vragen:

1)Kan u uitvoerig toelichten aan de hand van concrete onderzoeken hoe de globale analyse van de illegale vetmesters de laatste jaren gewijzigd is en kan u aangeven hoe de onderzoeksmethodes en de werking van de hormonencel hierop werden aangepast?

2)Meent u dat er heden werk is gemaakt van een horizontale stroom vanuit de hormonencel en zo ja, naar welke diensten wordt welke informatie doorgestuurd en hoe vertaalt dit zich in concrete resultaten? Is dit vatbaar voor verbetering en zo ja, hoe? Zo neen, kan u dit uitvoerig toelichten?

3)Kan men heden stellen dat de multidisciplinaire hormonencel een echte taskforce is geworden zoals de speurders reeds vroegen in 1999? Kan u dit uitvoerig toelichten en illustreren?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

Vraag 1:

In functie van de behoeften en prioriteiten kan in specifieke onderzoeken beroep worden gedaan op een misdrijfanalist

Vraag 2:

Tweewekelijks komen de vertegenwoordigers van de verschillende inspectiediensten (FAGG, FAVV, FOD VVVL DG Dier Plant en Voeding, Douane), politie en justitie samen om informatie te bespreken en te evalueren. Ten einde een goede en gestructureerde samenwerking te verzekeren tussen deze verschillende bijzondere inspectiediensten werd in 2007 het “draaiboek multidisciplinaire hormonencel” opgemaakt.

Deze samenwerking heeft reeds herhaaldelijk resultaat opgeleverd; wij verwijzen naar het dossier België - Nederland - Spanje (zie blz. 17 jaarverslag 2005, een hormonentrafiek via Duitsland met een Belgische verdachten waarbij recentelijk een vonnis werd uitgesproken (zie blz.18 van het jaarverslag 2006), het dossier van de “natuurlijke hormonen” (zie blz. 21 van het jaarverslag 2007).

Zoals vermeld in het jaarverslag 2006 zou een wettelijk kader voor de cel een structurele verbetering betekenen.

Vraag 3:

De MDHC is geen operationele task force, meer een coördinerend orgaan. Er wordt informatie verzameld, verwerkt en geëxploiteerd en daarna ter beschikking gesteld aan de bevoegde instanties, en dit rekening houdend met het justitiële verloop. De multidisciplinaire hormonencel voert zelf geen onderzoeken uit.