Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6658

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 januari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Holebi's - Geweld - Terughoudendheid om klacht in te dienen

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
geweld

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6657

Vraag nr. 4-6658 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ruim 70 % van de holebi's in Nederland krijgt te maken met geweld of discriminatie als gevolg van hun geaardheid. Daders blijven dikwijls onbestraft omdat slachtoffers vaak geen aangifte doen bij de politie. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse regering.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de daders vaak jonge mannen zijn met strikte opvattingen over seksualiteit. Daders treden vaak op in groep en pakken bij voorkeur homo's aan die ze in de openbare ruimte tegenkomen. Uit cijfers van de politie blijkt dat zowel autochtonen als allochtonen zich schuldig maken aan geweld tegen homo's.

De verhouding tussen autochtonen en allochtonen zoals die naar voren komt in de politiecijfers, weerspiegelt grofweg de verhouding tussen autochtonen en allochtonen in Nederland. Religie lijkt nauwelijks een rol te spelen bij discriminatie en geweld tegen homo's, aldus het onderzoek. De slachtoffers zijn vaak jongeren. Homo's, en ook lesbische vrouwen en biseksuele personen, doen relatief weinig aangifte omdat ze incidenten bagatelliseren of liever niet als homo te boek staan.

Daarnaast zeggen ze weinig vertrouwen te hebben in de politie en verwachten ze dat de daders toch geen straf krijgen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de al of niet gewelddadige agressie ten aanzien van holebi's zijn er vanaf 2008 richtlijnen ten aanzien van de parketten uitgevaardigd om de daden van agressie tegen holebi's aan te pakken.

Tevens worden ingevolge een rondzendbrief gewelddaden jegens holebi's door de politie apart bij proces-verbaal geregistreerd. Dit laat de politie toe om homofobe motieven te registreren bij proces-verbaal. Aldus laten deze gegevens ons toe om als maatschappij een duidelijker beeld te krijgen van de mogelijke toename van fysiek en verbaal geweld jegens holebi's.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1. Hoe reageert u op de onderzoeksresultaten in opdracht van de Nederlandse regering inzake geweld jegens holebi's en kan u zeer gedetailleerd meedelen hoe de situatie in ons land is ?

2. Kan u meedelen of er ook in ons land terughoudendheid bestaat om aangifte van geweld jegens holebi's te doen? Zo ja, hoe komt dat en hoe gaat u hierop reageren?

3. Kan u me informeren, respectievelijk voor 2008 en 2009, hoeveel keer homofobe motieven door de politie in de processen-verbaal werden geregistreerd ?

4. Kan u, op basis van de registratie van de feiten in de processen-verbaal, meedelen waar de meeste feiten zich voordeden? Kan u voor 2008 meedelen in welke steden zich de meeste feiten voordeden en meedelen over hoeveel feiten het ging en dit per stad en op jaarbasis?

5. Kan u meedelen hoeveel daders er sinds 2008 daadwerkelijk werden veroordeeld ingevolge de richtlijnen aan de parketten om de daden van agressie tegen holebi's aan te pakken? Kan de minister deze cijfers uitvoerig toelichten en zeggen of de richtlijn volstaat?